לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 י 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ייסוד חברה company foundation -
יגיעה אישית personal exertion -
ייסוד שותפות partnership foundation -
יום עבודה מוארך extended working day -
ייעוץ משפטי legal advise -
יום עבודה מקוצר shortened working day -
ייפוי כוח power of attorney -
יום שבתון dies non -
יומרנות pretentioness -
ייפוי כוח בלתי חוזר irrevocable power of attorney -
יורש heir -
ייפוי כוח כללי general power of appointment -
יורש משוער presumptive heir -
יורש נחזה apparent heir -
ייפוי כוח נוטריוני notarial power of attorney -
ייצוג represantation -
יישוב סכסוכי עבודה disputes reconciliation -
יושב ראש מועצת המנהלים chairperson of the board -
יכולת המחאה assignability -
יחיד individual -
ימי חופשה אישיים personal holydays -
יחידת מיסוי taxation unit -
יסוד חברה formation of company -
יחסי עובד-מעביד employee-employer relations -
יסוד שותפות partnership foundation -
ייזהר החותם caveat subscriptor -
ירושה legacy / inheritance -
ייזהר המוכר caveat venditor -
ישות טבעית natural entity -
ייזהר הקונה caveat emptor -
ישות משפטית legal entity -
ייחוד כהונה exclusivity of position -
ייחוס הוצאות expensese allocation -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות