לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
igloo - איגלו
insulating wall - קיר מבדד
illiquid asset - נכס בלתי נזיל
impact angle - זווית הולם
intangible asset - נכס לא מוחשי
interchange - מֶחלף
in situ concrete - בטון אתר
interest beneficial - זיקת מוטב
in writing agreement - הסכם בכתב
interior design - עיצוב פנים
incentive contract - חוזה תמריץ
interior finish - דדו
inchoate interest - זיקה לא מושלמת
interior wall - קיר פנימי
incidental beneficiary - מוטב אגבי
incidents of ownership - זכויות נלוות
intersecting angle - זווית נסיטה
income approach to value - גישת הכנסה לערך
intestate property - רכוש ללא צוואה
index - מדד
intrusion - פלישה
industrial building - בניין תעשייתי
investment - השקעה
industrial construction - בנייה תעשייתית
investment in real estate - השקעה במקרקעין
industrial park - פרק תעשייתי
investment payback period - זמן החזר השקעה
industrial pavilion - בּיתַן תַעשִׂייה
inviromental pollution - זיהום סביבתי
industrial zone - אזור תעשייה
industrialized construction - בנייה מתועשת
infiltration - חידור
ionic style - סגנון יוני
irish bridge - גשר אירי
information leaflet - עלון מידע
iron - ברזל
information page - דף מידע
iron concrete - בטון ברזל
infrastructure - תשתית
isolation - הבדדה
israel administrated land lease - חכירת אדמות מנהל
innocent purchaser - קונה בתום לב
israel land administration - אדמות מינהל
inspection on construction works - פיקוח על הבנייה
installation - אינסטלציה
institutional property - נכסים מוסדיים
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות