לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
facade - חזית
flattering - רְדִידָה
face veneer - פוניר
facilitating agency - אמצעי עזר
floating floor - רצפה צפה
failure - כשל
floor - רצפה
feasibility - ישימות
floor / storgy - קומה
feasibility model - מודל היתכנות
floor drain - אביק רצפה
feasibility report - דוח ישימות
feasibility study - חקר ישימות
floor space - שטח רצפה
floor tile - אריח רצפה
fee simple / absolute ownership - בעלות מוחלטת
flower ornament - בֶּן פֶּרַח
felt - לבד
flower plaster - טיח פרחים
fence - גדר
fluid concrete - בטון יצוק
filed fortifications - בּיצוּרֵי שָׂדֶה
footpath - משעול
filler - פילר
final assessment - שומה סופית
forcefully evacuation clause - פינוי בכוח, סעיף
final delivery - מסירה סופית
forestry - יערנות
finance precentage - אחוז מימון
form 4 - טופס 4
form 5 - טופס 5
finders fee - דמי איתור
fine aggregate - אגרגט דק
fortified hill - עופֶל
fortified site - מתחם מבוצר
fire services - שירותי כבאות
fireproof - חסין אש
foundation beam - קורת יסוד
fireproof brick - לבנה חסינת-אש
foundation outline / marker - שנוגריסט
fireproof wall - קיר חסין אש
foundation stone - אבן יסוד
first course - נדבך ראשון
free and clear - חופשי ונקי
first delivery - מסירה ראשונה
fittings - מקובעים
fixed assets - נכס קבוע
freehold property - רכוש פרטי2
french window - חלון צרפתי
fixed assets to total assets ratio - יחס נכסים קבועים לכלל הנכסים
frieze - אפריז
front wall - קיר חזית
frontage line - קו חזית
fug - פוגה
fixtures and fittings - מחוברים ומקובעים
future contract - חוזה עתידי
flat place - פודסט
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות