לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
enviormental policy - מדיניות סביבתית
earthquake standard - תקן רעידת אדמה
enviroment - סביבה
environmental planning - תכנון סביבתי
equitable interest - זיקה ראויה
equitable title - קניין שבזכות
easement by prescription - זיקת הנאה בשל חזקה
easement in gross - זיקת הנאה אישית
equivalent - שקיל
economic obsolescence - התיישנות כלכלית
effective age - גיל אפקטיווי
egress stone - אבן מוצא
estimate - אומדן
evacuation order - צו פינוי
elbow - ברך
evacuation verdict - פסק דין לפינוי
evacuation-building - פינוי-בינוי
electric mains - רשת חשמל
electricity plan - תוכנית חשמל
evication and rehabilitation - פינוי ושיקום
elevating scraper - מגרד מעלה
eviction - נישול
elevator / lift - מעלית
excavated material - חפורת
excavation - חציבה
embankment - סוללה
excavator - מַחפר
emerency exit - יציאת חירום
emergency staircase - מַדרֵגות מילוּט
exchange appartments - דירות תמורה
enamel - זגוגית
exclusion letter - מכתב החרגה
encirclement - כיתור
exclusive zoning - ייעוד ספציפי
encroacher - מסיג גבול1
exculpatory clause - זיכוי, סעיף
encroachment - הסגת גבול (2)
execution delay - פיגור בביצוע
encumbrance]. - שיעבוד
execution engineer - מהנדס ביצוע
endowment mortgage - משכנתא עם ביטוח
execution manager - מנהל ביצוע
enemata domain - זכות הפקעה
execution proceeding office - הוצאה לפועל
enfilade - אנפילדה
executive contractor - קבלן ביצוע
engineering administration - מינהל ההנדסה
executory device - זכות מחליפה
engineering insurance - ביטוח הנדסי
expansion - הרחבה
engineering plan - תוכנית הנדסית
engineers and architects bureau - לשכת המהנדסים והארכיטקטים
expert - מומחה
english window - חלון אנגלי
explosion layer - שַׁכְפָּ"ץ
expropriation - הפקעה
entitlement certificate - תעודת זכאות
expropriation aim realization - מימוש מטרת הפקעה
entitlement group - קבוצת זכאות
exsess rates - ארנונה ביתר
entitlement table - טבלת זכאות
external wall - קיר חיצוני
entrepreneur - יזם
extract - נסח
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות