לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
development fee - אגרת פיתוח
dam - סכר
development plan - תוכנית פיתוח
dangerous structure - מבנה מסוכן
deviation - סטייה
data and economic analysis center - מרכז למידע וניתוח כלכלי
deviation angle - זווית סטייה
de schtigel - דֵה־שטיגל
dead land - קרקע מתה
director - דירקטור
decaying stone - אבן רקובה
discharge mortgage - הפטר משכנתא
display window - חַלון ראווה
decorated garden - גַן נוי
decorated pavilion - בּיתָן עוטֵר
distric planning and building commission - ועדה מחוזית לתכנון ובנייה
district / county - מחוז
district surveyor - מודד מחוזי
disturbance compensation - פיצויי הפרעה
deed release - כתב שחרור
ditch - חפיר
deed restriction - הגבלת שטר
divided interest - זיקה מחולקת
deed warranty - כתב אחריות
division - חציצה
deeds registration of - רישום שטרות
document of title - תעודת קניין
defeasable fee simple - זכות בעלות נמוגה
defects in an appartment - ליקויים בדירה
domed roof - כיפה
deferred tax - מס נדחה
deflection angle - זווית הסט
demand - ביקוש
door - דלת
demi-porcelain - חרסינית
doorpost brick - לבנת מזוזה
demolition order - צו הריסה
density zone - צפיפות
department - אגף2
double beam - דיומד
depletion - דילדול
double wall - חומותַיים
deposit - פיקדון
down town - דאון טאון
depositing - הפקדה
depreciable asset - נכס בר פחת
depreciation - פחת
design - עיצוב
drainage - ניקוז
designated development area - אזור תכנון מושהה
draining basin - אגן ניקוז
designation land - מקרקעי ייעוד
drainpipe - גשמה מרזב
destruction - הרִיסָה
detachable shuttering - טפסה פריקה
detached house - בית בודד
dressing room - חדר הלבשה
drill - מקדחה
detailed site plan - מפה מצבית
dry construction - בּנִייה יבֵשה
determinable fee simple - זכות בעלות ברת הגדרה
duplex - דופלקס
deterministic model - מודל דטרמיניסטי
dwelling - מגורים
developing - פיתוח שטח
dwelling density - צפיפות דיור
development - פיתוח
dwelling place - מָעוֹן
development agreement - הסכם פיתוח
dwelling unit - יחידת דיור
development contract - חוזה פיתוח
development eara - אזור פיתוח
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות