לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
backrest / pier - אומנה
borrower - לווה
borrowing - שאילה
baily bridge - גשר ביילי
bakelite - בקליט
boulevard - שְׂדֵרָה
bracketing - זייזת
bricks wall - קיר לבנים
balloon mortgage - משכנתת בלון
bridge - גשר
bar bending - ברזלנות
bridge items - מַגְשֵׁר
bridge pillar - נְצִיב גֶשֶר
baroque - בָּרוֹק
bridging loan - הלוואת גישור
british concrete - בטון בריטי
brokerage - תיווך
brokers fees - דמי תיווך
baseboard - סָפין
brought-up - מובא
brown area - שטח חום
basement wall - קיר מרתף
buffer zone - אזור חַייץ
basic law: israel land administration - חוק יסוד: מקרקעי ישראל
basic layer - בונדרול
build operate and transfer [bot] - בנייה הפעלה והעברה
build your own house - בנה ביתך
build-up area - שטח בנוי
batch / charge - אצווה
build-up eara - שטח מבונה
builders' risk insurance - ביטוח קבלנים
batter / incline - נטי
building and planning sub-committe - ועדת מישנה לתכנון ובנייה
building block / brick - לבנה
bead tile - אריח קמור
building casts - טפסנות
building cluster - מבנן
bearing - מֵסַב
building conversation - שימור מבנים
bed stone - אבן מצע
building density - צפיפות בנייה
belfast roof - גג בלפסט
building deviation - חריגת בנייה
building file - תיק בניין
betterment / improvement - שבח
building freeze - הקפאת בנייה
bidet - בידֶה
building inspection - ביקורת מיבנים
bill of mortgage - שטר משכנתא
building inspector - מפקח בנייה
bill of sale - שטר מכר
building line - קו בניין
building line deviation - חריגה מקו בניין
building permision plan - תוכנית היתר בנייה
blade - בחש
building permit - היתר בנייה
blade grader - מפלסת להב
building regulations - תקנון בנייה
blinded alley - מבוי סתום
building restridons - הגבלות בנייה
building stone - אבן בנייה
block / parcel - גוש / חלקה
building to land ratio - יחס בנייה לשטח
block map - מפת גוּש
building wood - עֵץ בּנִייה
blockhouse - תַּבְצוּר
building zone - אזור בנייה
blocking - חיפוף
built-up - מבונה
blocking layer - חתם
bundle of rights - אגד זכויות
blue book - ספר כחול
bungalow - בונגלו
blueprint - תשריט
bureau of dtandards - מכון התקנים
burnt lime - סיד חַי
business plan - תוכנית עסקית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות