לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
rabitz - רביץ
renter - משכיר
renter / hirer - שוכר
rafter - טפחה
renunciation - ויתור
rail - רלס
repartition - חלוקה מחדש
rain cover - מַעזִיבָה
replacement demand - ביקוש חילוף
rain pipe - רָהָט
repossession - חזקה חוזרת
reproducing - שיעתוּק
ralf foundation - יסוד רפסודה
ramp - כבש
request for information file - תיק בקשה למידע
randomal hewn stone - גזית אקראית
request for relief - בקשה להקלה
rat - רָט
rate of return - שיעור תשואה
reserve - שמורה
rateable value - ערך שומה
resideal value - ערך משתייר
resident price - מחיר למשתכן
residental apartment - דירת מגורים
raw material - חומר גלם
residental building - בניין מגורים
re-conveyance - העברה חוזרת
residental zone - אזור מגורים
re-exchange - שיחלוף
resistance - עמידות
ready made concrete - בטון מובא
restraint on alienation - הגבלת העברה
real estate 15 index - מדד נדל"ן
restriction on use - הגבלת שימוש
real estate agent - סוכן מקרקעין2
restrictions on rent - הגבלת דמי שכירות
restrictive covenant - העברה מסויגת
retreat from gift - חזרה ממתנה
real estate as growth leverag - מקרקעין כמנוף צמיחה
reversionary interest - זיקה מוחזרת
real estate assessor - שמאי מקרקעין
real estate broker - סוכן מקרקעין1
right in rem - זכות חפצית
real estate division - חלוקת מקרקעין
right of anticipation - זכות הקדמה
real estate enterprise - יזמות נדל"ן
right of first refusal - זכות סירוב ראשונה
real estate owner - בעל מקרקעין
right of survivorship / survivorship right - זכות נותר בחיים
rightholder - בעל זכות
recorder of deeds - רשם מקרקעין
rights in land certificate - אישור זכויות במקרקעין
recreation room - חדר תרבות
rights registration - רישום זכויות
red soil - חרסית
river wall - חומת נהר
rivet - מסמרת
road broadening - הרחבת כביש
reference peg - יתד ייחוס
road edge - שול הדרך
road foundation - יסוּדת דרך
road humps - פסי הרעדה
refinement - תלטיש
road line - קו דרך
regeneration - התחדשות
roadway - כביש
reginall town building committee - ועדת בניין ערים אזורית
region - חבל
regional area - שטח גלילי
roll over window - חלון מתהפך
regional council - מועצה אזורית
rolling up - גלילה
register of land appraiser - פנקס שמאי מקרקעין
register. contractors - פנקס קבלנים
registered contructor - קבלן רשום
registration block - גוש רישום
roof - גג
registration of condominum order - צו רישום בית משותף
roof apartment - דירת גג
rehabilitation - שיקום
roof covering - חיפוי גגות
reinforced concrete - בֵּטון מזוּיָן
roof curve / camber - קִמְרָה
reinforcement - זיון
roof felt - לבד גגות
relative - קרוב
roof finish - רולקה
relative compaction - הידוק יחסי
roofingtile - רעף
relative height - גובה יחסי
room - חדר
relief - הקלה
relocation - עיתוּק
roseate - ורדה
renaissance architecture - אַדריכָלוּת רֵנסָנְס
renewal - חידוש
rough plaster - טיח מחוספס
renovation - שיפוץ
rounded ditch - דֵמילוּנה
route - תוואי
rudder roof - גַג הֶגֶה
rental - השכרה
rental value - ערך שכירות
rustable - חָלִיד
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות