לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
packing - אֶטֶם
plants protection - הגנת הצומח
plate - פלטה
platform - רציף
plating - דיפוּן
palm ornament - תִּימוֹרָה
plinth - מסד
plinth wall - קיר מסד
panorama - פנורמה
plot of land division - פיצול מיגרש
plottage increment - יותרת איחוד
parapet - מעקה
parcel / block - חלקה / גוש
parcel / block entity - חברת גוש / חלקה
plum concrete - בטון גוויל
pari passu - פארי פסו
plums - דבש
park - פרק
plums concrete - בטון דבש
parking authority - רשות חנייה
pocket sliding - הזזה לכיס
parking lot - מגרש חנייה
parking replacement payment - כופר חנייה
polished plaster - טיח מלוטש
parlor - טרקלין
pollution - זיהום
parquet floor - פרקט
partenership in land - בעלות "במושע"
polygonal iron - ברזל מצולע
partial interest - זיקה חלקית
polyphila - פוליפילה
partition of property - חלוקת רכוש
partition plan [uk] / subdivision plan [us] - תוכנית חלקות
partition wall - מחיצה
poor landlord - בעלים דלפון
populated - מאוכלס
partnership in land - שותפות במקרקעין
party wall - קיר משותף
porcelain - חרסינה
pass - מעבר
porcelain glazing - חירסון
passage - מפלש
possession - חזקה
passive sonar - סונר סביל
possession adverse - חזקה פגומה
path - שביל
possession cost - עלות החזקה
patio - פטיו
potential gross income - הכנסה צפויה
paved road stone - אבן כביש
pre-cast - פריקסט
pavement q paving - מרצפת
pre-cast concrete - בטון טרומי
pre-emption right holder - בר-מצר
pavilion roof - גג פוויליון
pre-stressed concrete - בטון דרוך
preemptive right - זכות קדימה
prefabricated building - מבנה טרומי
prefabricated construction - בנייה טרומית
prefabricated mautacturing - ייצור טרומי
payback period - תקופת החזר
premises - חצרים
payments table - לוח תשלומים
press / roller - מַכְּבֵש
pebble plaster - טיח חלוקים
pressed plaster - טיח לחוץ
price list - מחירון
pedestrian island - אי הולכי רגל
primary contractor - קבלן ראשי
pedestrian mall - מִדְרְחוֹב
primary lease - חכירה ראשית
primary supervision - פיקוח עליון
private dwelling insurance - ביטוח מבנה מגורים
penetrable - חדיר
private land - קרקע פרטית
penetration - חדִירָה
private property - רכוש פרטי1
penthouse - פנטהאוז
probable life - הסתברות קיום
percelization of land - פרצלציה
professional building escort - מלַווה בנייה מקצועי
percentage deal - עסקת אחוזים
profile - פרופיל
percentage lease - חכירה אחוזית
profitibility calculation - חישוב כדאיות
percentage of complition base - בסיס התקדמות העבודות
program - פרוגרמה
percentage rent - שכירות אחוזית
project - פרוייקט
promenade - טַיילֶת
percolation plan - מפת חלקות
permanent asset - נכס תמידי
property - רכוש
permanent fortifications - בּיצוּרֵי קֶבַע
property account - חשבון רכוש
permit application editor - עורך בקשה להיתר
property and housing department - אגף נכסים ודיור
permit fee - דמי היתר
property association - איגוד מקרקעין
perscription - זכות חזקה
property rates - ארנונת רכוש
personal estate - רכוש אישי
property reconditioning - שיפוץ רכוש
perspective - פרספקטיווה
property tax - מס רכוש
pfanne - פנדלה
property. movable - נכסי דניידי
physical asset - נכס פיזי
physical deterioration - בלאי הנדסי
proportional parts - חלקים יחסיים
proposed tenant - דייר מוצע
proprietary right - זכות קניינית
pier - נציב
proprietary rights - זכות קניין
pile driver - הלמנייה
protected asset - נכס מוגן
protected space - מרחב מוגן
protected tenancy - דיירות מוגנת
protected zone - אזור מוגן
pipe clamp - חבק צינור
pipe system - צנרת
public accomodation - דיור ציבורי
pit - שוחה
public bath house - בית־מרחץ
pitch / tar - זפת
public building - בניין ציבורי
pivet - פיווט
public domain - רכוש הכלל
place entitlement loan - הלוואות זכאות מקום
public facillities - מבני ציבור
plain - מישור
public garden - גַן ציבּוּרי
plan / map - מפה
plan approval - אישור תוכנית
public property - רכוש ציבורי
plank / board - קֶרֶשׁ
public requirment - צורכי ציבור
planner - מתכנן
public thoroughfare - דֶרֶך הרַבּים
planning - תכנון
planning administration - מינהל התכנון
publuc body - גוף ציבורי
planning and building commission - ועדה לתכנון ולבנייה
planning and building law - חוק התכנון והבנייה
purchase tax - מס רכישה
planning and engineering department - אגף לתכנון והנדסה
planning committee - ועדת תכנון
purification - טיהור
plant and equipment - מתקנים וציוד
plant roof - סְכָך
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות