לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
macadam - מָקָדָם
modeling - דיגום
machinary breakdown insurance - ביטוח שבר מכני
main eara - שטח עיקרי
main road - דרך המלך
module - מודוּל
maintenance - תחזוקה
molded iron - ברזל יצוק
maintenance instructions - הוראות תחזוקה
molder - טפסן
major street - רחוב ראשי
molding material - כּיָיר
major tenant - דייר ראשי
management agreement - הסכם ניהול
monolith - מונולית
management fee - דמי ניהול
mortar - מלט
mortgage - משכנתא
mansard roof - גַג מַנסָרד
mortgage cancellation - ביטול רישום משכנתא
mortgage consolidation - איחוד משכנתאות
mortgage debt - חוב משכנתא
mortgage dragging - גרירת משכנתא
marble - שיש
mortgage holder - מחזיק משכנתא
market approach to value - גישת שוק לערך
mortgage insurance - ביטוח משכנתא
marketability - סחירות
mortgage options - מסלולי משכנתא
marketable title - קניין סחיר
mortgage realization - מימוש משכנתא
mortgage refinancing [refi] - מיחזור משכנתא
marl stone - אבן חוורת
mortgage registration commitment - התחייבות לרישום משכנתא
marquis - מרקיזה
mortgage registration fee - אגרת רישום משכנתא
mason / bricklayer - בנאי
mortgage secondary market - שוק משני למשכנתאות
mass - מסה
master plan - תוכנית אב
material control - בקרת חומרים
mortgages registrar - רשם משכונות
mathematical tile - אריח מתמטי
mortgaging notice - הודעת משכון
matrukha - מתרוכה
mosaic stone - אבן פסיפס
measurement plan - תוכנית מדידה
measurement stone - אבן מידה
motor scraper - מגרד מתנייע
measurement wood - עֵץ מידה
motorway / freeway - דרך מהירה
meda - מדה
mouat - מואת
mediation institute - מוסד לפישור
moving / sliding - הזזה
mega structure - מגה מבנה
mud brick - לבנת טיט
multiple use - שימוש מגוון
metropolis - מטרופולין
multistory highrise - רב-קומות
multple sides building - בנייה רבת-צלעות
ministry of agriculture - משרד החקלאות
municipal boundry - גבול מוניציפלי
ministry of constraction and housing - משרד הבינוי והשיכון
municipal by-law - חוק עזר עירוני
ministry of labor - משרד העבודה
municipal council - מועצת עירייה
miri - מירי
municipal engineer - מהנדס עיר
municipal land - קרקע עירונית
municipal union - איגוד ערים
mixer - ערבל
municipality - עירייה
mixing by machine - ערבול
mixing machine - מערבל
moat / ditch - חֵיל
musmasam - מוסמסם
mutava - מוטבה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות