לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 ז 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
זכויות בנייה construction rights -
זגוגית enamel -
זכויות נלוות incidents of ownership -
זווית angle -
זכוכית glass -
זווית הולם impact angle -
זכוכית ביטחון (בטיחות) safety glass / armored glass -
זווית הסט deflection angle -
זכוכית מבודדת . isolating glass -
זווית התנגשות collision angle -
זכוכית שכבות layers glass -
זווית מדרון angle of slop -
זכות equity -
זווית נסיטה intersecting angle -
זכות במקרקעין right in land -
זווית סטייה deviation angle -
זוויתון square elbow -
זחל caterpillar -
זכות בעלות ברת הגדרה determinable fee simple -
זחלי למחצה half-tracked -
זיהום pollution -
זיהום סביבתי inviromental pollution -
זכות בעלות מותנית conditional fee simple -
זיון reinforcement -
זכות בעלות נמוגה defeasable fee simple -
זיון מוסף structual reinforcement -
זכות גישה access right -
זיז console / bump -
זכות דרך right of way -
זיז אבטי abetic bump -
זכות הנאת שימוש usufructuary right -
זיחת עפר landside -
זכות הפקעה enemata domain -
זייזת bracketing -
זכות הקדמה right of anticipation -
זיכוי, סעיף exculpatory clause -
זכות חוזית במקרקעין contractual right in land -
זכות חזקה perscription -
זיכרון דברים לבנייה letter of agreement to build -
זכות חכירה leasehold -
זיפזיף zifzif -
זכות חפצית right in rem -
זיקה interest -
זכות כללית general right -
זיקה בלתי מחולקת undivided interest -
זיקה בת־סיום terminable interest -
זיקה חלקית partial interest -
זכות מוחזקת choose in possession -
זיקה כפופה subordinated interest -
זכות מותנית conditional right -
זיקה לא מושלמת inchoate interest -
זכות מחליפה executory device -
זיקה מוחזרת reversionary interest -
זכות מעבר right of way -
זיקה מותנית contingent interest -
זכות מעין־קניינית quasi-proprietary right -
זיקה מחולקת divided interest -
זכות נותר בחיים right of survivorship / survivorship right -
זיקה נחותה junior interest -
זכות סבילה במקרקעין estate by sufferance -
זכות סירוב ראשונה right of first refusal -
זיקה ראויה equitable interest -
זכות צפויה במקרקעין estate in expectancy -
זיקת בעלים ownership interest -
זכות קדימה preemptive right -
זיקת הנאה easement -
זכות קניין proprietary rights -
זיקת הנאה אישית easement in gross -
זכות קניינית proprietary right -
זיקת הנאה במקרקעין easement / easement appurtenant -
זכות ראויה chose in action -
זיקת הנאה בשל חזקה easement by prescription -
זיקת הנאה חיובית positive easement -
זכות שימוש easement / easement appurtenant -
זיקת הנאה מכללא implied easement -
זיקת הנאה שלילית negative easement -
זמלה zemale"" -
זיקת חכירה leasehold interest -
זמן החזר השקעה investment payback period -
זיקת מוטב interest beneficial -
זפת pitch / tar -
זכאים creditors -
זקיף sentry -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות