לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
הסכם רכש חוזר repurchase agreement -
האפקה horizontal -
הסרת שיעבוד lien revocation -
הבדדה isolation -
הסתברות קיום probable life -
הבלטה signalization -
העברה transfer -
הגבלות בנייה building restridons -
העברה חוזרת re-conveyance -
הגבלת דמי שכירות restrictions on rent -
העברה מסויגת restrictive covenant -
הגבלת העברה restraint on alienation -
העברה מרצון voluntary conveyance -
הגבלת שטר deed restriction -
הגבלת שימוש restriction on use -
העברת נכס במתנה transfer of title -
הגנת הצומח plants protection -
הודעת אי-קיום notice of default -
העמדה setting up -
הודעת משכון mortgaging notice -
הערכת יתר overvaluation -
הודר supporting bean -
הערכת נכסי דלא ניידי real estate valuation -
הול hall -
הערת אזהרה warning note -
הוספות additions -
הפחתה amortization. -
הוספיס hospice -
הפטר משכנתא discharge mortgage -
הוצאה לפועל execution proceeding office -
הפלסה leveling -
הוצאות תפוסה occupancy expenses -
הפסד אחזקה holding loss -
הוראות תחזוקה maintenance instructions -
הפסד התפטרות loss on ndisposal -
הוראת בניה construction order -
הפסקת רצף abeyance -
הזגה glazing -
הפקדה depositing -
הזזה moving / sliding -
הפקעה expropriation -
הזזה לכיס pocket sliding -
הפקעת קרקע land expropriation -
הידוק compaction -
הפרדה partition -
הידוק יחסי relative compaction -
הפרש אחזקה holding differntials -
הידרדרות deterioration -
הפשרת קרקע unfreezing land -
היוון capitalization -
הצהרת פנות no-lien affidavit -
היוון דמי חכירה capitalization of lease -
הצמדת שטחים joining of areas -
היוון דמי חכירה שנתיים capitalization of annual leasing fee -
הקדש waqf -
היטח plaster -
הקלה relief -
היטל השבחה land betterment tax -
הקמה reconstruction -
היכל palace -
הקניה transfer of property -
היפוגאום hypgeum -
הקפאה זמנית temporary freezing -
היפודרום hippodrome -
הקפאת בנייה building freeze -
היפוסטיל hypostil -
הקפאת קרקע land freeze -
היתר איכלוס certificate of occupancy -
הרחבה expansion -
היתר בנייה building permit -
הרחבת כביש road broadening -
הכנסה גולמית gross income -
הריסה destruction -
הכנסה צפויה potential gross income -
השבחה improvement -
הלבשה dressing -
הלוואה בריבית מישתנה variable interest loan -
השבחה לא-מאוזנת unbalanced improvement -
השבחת חסר under improvement -
הלוואה בתשלום יחיד single payment loan -
השבחת יתר over improvement -
השוואה, שיטת comparison method -
הלוואות זכאות מקום place entitlement loan -
השכרה rental -
הלוואת גישור bridging loan -
השכרה משנית secondary rental -
השקייה watering -
הלכת זנזורי Zanzuri verdict -
השקעה investment -
הלמנייה pile driver -
השקעה במקרקעין investment in real estate -
הנדסת קרקע land engineering -
התאחדות בעלי בית landlord` association -
הסבת חכירה assignment of lease -
התאחדות הקבלנים contractors and builders association -
הסבת ערבות guarantee endorsement -
התחדשות regeneration -
הסגת גבול (2) encroachment -
התחייבות חכירה leasehold obligation -
הסגת גבול1 trespassing -
התחייבות לרישום משכנתא mortgage registration commitment -
הסכם בכתב in writing agreement -
התחייבות מראש advance commitment -
הסכם בעל-פה oral agreement -
התחלות בניה housing starts -
הסכם הרשאה autorization agreement -
התיישנות 0bsolescence -
הסכם כפיפות subordination agreement -
התיישנות כלכלית economic obsolescence -
הסכם מכירה וחכירה חוזרת sell and lease back agreement -
התיישנות רגילה normal obsolensce -
הסכם ניהול management agreement -
התמוטטות collapse -
הסכם עלות ועוד cost plus agreement -
התנגדות objection -
הסכם פינוי avacuation agreement -
הסכם פיתוח development agreement -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות