לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 ג 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
גזיבו gazibo -
גאודזיה geodesy -
גזית hewn stone -
גבול מגרש lot boundry -
גזית אקראית randomal hewn stone -
גבול מוניציפלי municipal boundry -
גיא gorge -
גבס plaster -
גיחה sortie -
גג roof -
גיל אפקטיווי effective age -
גג בלפסט belfast roof -
גיל ממשי actual age -
גג הגה rudder roof -
גילוון galvanization -
גג היפרבולי hyperbolic roof -
גילום מס שבח grossing-up of betterment tax -
גג מנסרד mansard roof -
גימור finish -
גג מפרקי joint roof -
גישה access -
גג משופע sloped roof -
גישת הכנסה לערך income approach to value -
גג נסמך supported roof -
גישת השוואה sales comparison approach -
גג פוויליון pavilion roof -
גישת שוק לערך market approach to value -
גג קל light roof -
גלילה rolling up -
גגון small roof -
גלריה gallery -
גדר fence -
גמלה gangplank -
גדר בטיחות safety fence -
גמלון gable -
גדר הפרדה safety fence -
גמלון סורי syrian gable -
גדר חיה live fence -
גמר finish -
גדר חשמלית electric fence -
גמר בנייה construction complishen -
גובה יחסי relative height -
גן נוי decorated garden -
גובה מוחלט absolut height -
גן ציבורי public garden -
גובה מעקה height of parapet -
גרגולה gargouille -
גובה קומה height between floors -
גומאוויר sponge rubber -
גומחה niche -
גרט salvage -
גומחת חלון window recess -
גרירת משכנתא mortgage dragging -
גומי rubber -
גרניט granite -
גומי ספוגי spongy rubber -
גרניט-פורצלן granite-pocelain -
גוף ציבורי publuc body -
גשמה drainpipe -
גשר bridge -
גורד שחקים skyscraper -
גשר אירי Irish bridge -
גורם משכן housing body -
גשר ביילי baily bridge -
גורם פנוית vacancy factor -
גוש block -
גשר עילי overbridge -
גוש / חלקה block / parcel -
גשרי פונטונים pontoons bridges -
גוש רישום registration block -
גת wine press -
גותי gothic -
גזוזטרה balcony -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות