לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תימורה palm ornament -
ת.ב.ע t.b.p. -
תיעול channeling -
תא cell -
תיק בניין building file -
תיק בקשה למידע request for information file -
תיתורה brim -
תבנית pattern -
תכולה content -
תבצור blockhouse -
תכן plan -
תברוגת thread -
תכנון planning -
תוואי route -
תכנון המים לישראל [תה"ל] water planning for Israel -
תווייה notation -
תכנון סביבתי environmental planning -
תווך center -
תכנית plan -
תוחלת חיים life expectancy -
תכסית contour -
תוכך היכללות inside included -
תלטיש refinement -
תלי, תלי hanger -
תוכנית plan -
תליון pendent -
תוכנית אב master plan -
תמ"א 38 NOP 38 -
תוכנית אדריכלית architectural plan -
תמוכה support -
תוכנית בינוי layout plan / building plan -
תמך prop -
תוכנית בנייה construction plan -
תמריץ בנייה building incentive -
תסמוכת centering -
תוכנית דירה appartment plan -
תסריט scenario -
תוכנית הגשה submission plan -
תעודת גמר certificate of completion -
תוכנית היתר בנייה building permision plan -
תעודת זכאות entitlement certificate -
תוכנית הנדסית engineering plan -
תעודת קניין document of title -
תוכנית חלקות partition plan [UK] / subdivision plan [US] -
תפוס caught-up -
תוכנית חשמל electricity plan -
תפילה chapel -
תצלום אוויר [תצ"א] aerial photograph -
תוכנית מגירה contingency plan -
תקופת אחריות guarantee period -
תוכנית מדידה measurement plan -
תקופת החזר payback period -
תוכנית מיתאר outline plan / master plan -
תוכנית מכר sale plan -
תקן איכות quality standard -
תקן רעידת אדמה earthquake standard -
תוכנית סביבה location plan -
תקנון בית משותף condominium regulation -
תקנון בנייה building regulations -
תוכנית עסקית business plan -
תקרה ceiling -
תוכנית פיתוח development plan -
תקרה גמלונית gable ceiling -
תקשוטת ornaments -
תרופה remedy -
תולל heaping -
תריס shelter -
תומך supportive -
תריס רפפות slat shelter -
תומכה stay / prop -
תריסול trissol -
תוספת בנייה addition of building eara -
תרכובת compound -
תרמי thermal -
תשביץ setting -
תושבת base -
תשואה yield -
תחום ראות visibility zone -
תחזוקה maintenance -
תשליב combined ornament -
תחזור reconstruction -
תשריט blueprint -
תחתיים lower rooms -
תשתית infrastructure -
תיאטרון theater -
תת קרקעי underground -
תיווי sketch -
תתמוכת stabilizer -
תיווך brokerage -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות