לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שינוי ניצול utilization change -
שאילה borrowing -
שיעבוד encumbrance]. -
שבח betterment / improvement -
שיעור תשואה rate of return -
שביל path -
שיעתוק reproducing -
שבכה lattice -
שיפוץ renovation -
שבען seven lob ornament -
שיפוץ רכוש property reconditioning -
שדרה boulevard -
שיפוצניק renovation contractor -
שדרון keel suporter -
שיפור improvement -
שווי worth -
שיפור במושכר leaslhold improvement -
שווי דירה appartment value -
שיפור במקרקעין land improvement -
שוחה pit -
שיפור יתר over improvement -
שוכר renter / hirer -
שיקום rehabilitation -
שוכר לחיים tenant. life -
שירותי כבאות fire services -
שול edge -
שירותים וטרינריים vetrinary services -
שול הדרך road edge -
שיש marble -
שומה סופית final assessment -
שכבה layer -
שומה עצמית own assessment -
שכונה quarter -
שומרה guard booth -
שומת מקרקעין real estate assessment -
שכירות tenancey -
שוק arm -
שכירות אחוזית percentage rent -
שוק משני למשכנתאות mortgage secondary market -
שור wall -
שכירות מוגנת lease. protected -
שושן lily -
שושנה rose -
שותפות במקרקעין partnership in land -
שכירות רגילה normal rental -
שחזור restoration -
שכפ"ץ explosion layer -
שחיף plank -
שטו chateau -
שלב step -
שטח area -
שלב מוקצף whipped slat -
שטח בנוי build-up area -
שלד foundation -
שטח ברוטו gross area -
שלוחה extension -
שטח גלילי regional area -
שלח tread -
שטח דירה apartment area -
שלח מדרגות steps tread -
שטח חום brown area -
שליכטה schlick -
שטח חכור leased space -
שלישייה triada -
שטח ירוק green ear -
שמאות appraisal -
שטח לא-מוסדר non-arranged eara -
שמאות מקרקעין real estate assessment -
שטח מבונה build-up eara -
שמאי apprasor -
שטח מוסדר arranged eara -
שמאי מקרקעין real estate assessor -
שטח מוצמד attached erea -
שמאי ראשי head assessor -
שטח מסחרי commercial area -
שמורה reserve -
שטח עיבוד cultivated eara -
שמורת טבע nature reserve -
שטח עיקרי main eara -
שמשה windowpane -
שטח עירוני urban zone -
שן מדלף shunt tooth -
שטח ציבורי common property -
שנוגריסט foundation outline / marker -
שנק schnecke -
שטח רצפה floor space -
שנשן prong -
שטח שירות service eara -
שנת אחריות quarantee year -
שטר העברה transfer deed -
שעמנית linoleum -
שטר מכר bill of sale -
שער gate -
שטר משכנתא bill of mortgage -
שער כבוד arc of honor -
שטרבה belt -
שער ניצחון arc of triumph -
שיאון top -
שער ריבית שנתית annual percentage rate [APR] -
שיגום tanning -
שפוד skewer -
שיחלוף re-exchange -
שפיעה slat -
שיטה ישנה old method -
שפכטל spachtel -
שיטת השוואה comparison method -
שפלינט schplint -
שיכון housing complex -
שפריץ spritze -
שיכון סוציילי social housing -
שפשפת smooter -
שימור restoration -
שימור מבנים building conversation -
שקוף doorpost -
שימור קרקע וניקוז soil preservation and drainage -
שקיל equivalent -
שימוש חורג non-conforming use -
שרידות durability -
שימוש מגוון multiple use -
שרתוע strut -
שינה schiene -
שינוי ייעוד change of designation -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות