לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
רכוש הכלל public domain -
ראש עמוד columm head -
רכוש זולל alligator property -
ראשים ופתינים heads and stringers -
רכוש לא־השקעתי non-investment property -
רב-קומות multistory highrise -
רביץ rabitz -
רכוש ללא צוואה intestate property -
רדידה flattering -
רכוש מוחכר leased fee -
רהט rain pipe -
רכוש משותף common property -
רהיטני scraper -
רכוש משותף מסויג limited common area -
רובד level / layer -
רכוש נפרד separate property -
רובה grout -
רכוש פרטי1 private property -
רובע town quarter -
רכוש פרטי2 freehold property -
רכוש ציבורי public property -
רווחן spacer -
רכישה חוזרת, הסכם repurchase agreement -
רוזטה roseta -
רלס rail -
רוחבן widthner -
רעדה unstable -
רוטונדה rotonda -
רעידת אדמה earthquake -
רוכב rider -
רעף roofingtile -
רולקה roof finish -
רעפי עץ wooden tiles -
רום מדרגה stairriser -
רעש ורוד pink noise -
רומנסק romanesque -
רעש קפוא frozen noise -
רוקוקו rococo -
רפסודה raft -
רוקני scraper -
רפפה slat -
רציף platform -
רחבה square -
רציפה flooring -
רחוב street -
רצפה floor -
רחוב דו־סטרי tow-way street -
רצפה צפה floating floor -
רחוב חד־סטרי one-way street -
רצפה תלויה hanged floor -
רצפות flooring -
רחוב צדדי side street -
רקונסטרוקציה reconstruction -
רחוב ראשי major street -
רשות authority -
רט rat -
רשות העתיקות antiquities authority -
ריהוט רחוב street furniture -
רשות חנייה parking authority -
ריטוט vibration -
רשות לתכנון ופיתוח ההתיישבות agricultural development and investments authority -
ריצוף paving -
רשות מקומית local authority -
רישום בית משותף condominium registration -
רשות רישוי מקומית local licensing authority -
רישום זכויות rights registration -
רשם מקרקעין recorder of deeds -
רישום פתוח open listing -
רשם משכונות mortgages registrar -
רישום שטרות deeds registration of -
רשם קבלנים contractors registrar -
רישום שיעבוד lien registration -
רשת net -
רישום שכירות lease registration -
רשת אקספנדיר expendic net -
רכוש property -
רשת חשמל electric mains -
רכוש אישי personal estate -
רכוש בני זוג community property -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות