לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קיר חסין אש fireproof wall -
קבה stilt -
קיר לבנים bricks wall -
קבועות fixtures -
קיר מבדד insulating wall -
קבוצת זכאות entitlement group -
קיר מסד plinth wall -
קבוצת רכישה acquisition group -
קיר מסך curtain wall -
קבלן constructor -
קיר מרתף basement wall -
קבלן ביצוע executive contractor -
קיר משותף party wall -
קבלן מפתח developer -
קיר נושא carrier wall -
קבלן משנה subcontructor -
קיר פנימי interior wall -
קבלן ראשי primary contractor -
קיר תומך supportin wall -
קבלן רשום registered contructor -
קיר תמך support wall -
קבלן שיפוצים renovation contractor -
קירצוף / קרצוף scarification -
קו בניין building line -
קלמרה clip -
קו בניין אפס zero building line -
קמור convex -
קו דרך road line -
קמפוס campus -
קו המים water line -
קמרה roof curve / camber -
קו חזית frontage line -
קמרון vault -
קו מגרש lot line -
קו רחוב street line -
קנוקנת tendril -
קווי הולכה conduction cables -
קנט cant -
קוורי quarry -
קנטרי קלאב country club -
קוטג' cottage -
קניון shopping mall -
קולונדה colonnade -
קניין חוקי legal title -
קולנוע cinema -
קניין להלכה naked title -
קומבינציה combination -
קניין נקי clear title -
קומה floor / storgy -
קניין סחיר marketable title -
קומה מפולשת open floor -
קניין פגום bad title -
קניין שבזכות equitable title -
קסבה casbah -
קומת מרתף basement -
קפטריה cafeteria -
קומת עמודים open floor -
קרוב relative -
קומת קרקע ground floor -
קרוון caravan -
קונדומיניום condominium -
קרוי מדורג graded roofing -
קונדנסציה condensation -
קריאטידה cariatida -
קונה בתום לב innocent purchaser -
קריה campus -
קונטור contour -
קרמיקה ceramic -
קונסולה control panel -
קרן principal -
קונסטרוקטור building engineer -
קרן קיימת לישראל jewish national fund -
קונסטרוקציה construction -
קוסט פלוס cost plus -
קרניז cornice -
קורה beam -
קרקס circus -
קורונה corona -
קרקע land -
קורידור corridor -
קרקע בתולה greenfield site -
קורת יסוד foundation beam -
קרקע חקלאית agriculture land -
קיום כלכלי economic life -
קרקע מוסדרת arranged land -
קיוסק kiosk -
קרקע מתה dead land -
קרקע עירונית municipal land -
קיימות durability -
קרקע פרטית private land -
קימורה curvature -
קימרון dome -
קרש plank / board -
קינוב striking off / dis-encumberment -
קרש חבלים rope plank -
קיר wall -
קשר הרקלס herculus knot -
קיר חזית front wall -
קשרן connector -
קיר חיצוני external wall -
קשת arch -
קיר חלול hollow wall -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות