לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
עלות החזקה possession cost -
עבודות גימור finish works -
עלות היסטורית historical cost -
עבודות גמר finish works -
עלות ועוד cost plus -
עבודות עפר earthworks -
עלות מקורית original cost -
עבודת בניה בתהליך construction work in progress -
עלות נכס cost of assets -
עגורן crane -
עלות ראשונה first cost -
עגורן צריח torrent crane -
עוב beam -
עלות תפוסה cost of occupancy -
עוגן anchor -
עליית גג attic floor / loft -
עומס load -
עמוד column / pillar -
עופל fortified hill -
עמוד התווך central pillar -
עוק horizonal beam -
עמידות resistance -
עוקת מעלית elevator sump -
עורב raven -
עסקת אחוזים percentage deal -
עורך בקשה להיתר permit application editor -
עורף hinterland -
עסקת קומבינציה combination transaction -
עטרן tar -
עסקת קומבינציה תמורות combination transaction by considiration -
עטרת כבל wire coronet -
עפר soil / earth -
עץ tree -
עיירה township -
עץ בנייה building wood -
עילות פינוי grounds for eviction -
עץ לבוד plywood -
עין הצצה peeking hole -
עץ מהוקצע refined wood -
עיסקה transaction -
עץ מידה measurement wood -
עיצוב design -
עץ מנוסר sawn wood -
עיצוב מודולרי modular design -
ערבול mixing by machine -
עיצוב מחדש remodeling -
ערבות guarantee -
עיצוב פנים interior design -
ערבות חוק המכר guarantee according to sales law -
עיקול attachment -
ערבל mixer -
עיקר gist -
ערובת חוזה contract bond -
עיר town -
עיר חומה stronghold city -
עריס pergola -
עירייה municipality -
עריסה crib -
עיתוק relocation -
ערך value -
על קולי supersonic -
ערך הלוואה loan value -
עלה leaf -
ערך חכירה leasehold value -
עלווה leafage -
ערך משתייר resideal value -
ערך שומה rateable value -
עלון מידע information leaflet -
ערך שכירות rental value -
עלות cost -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות