לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
אוצרות טבע natural resources -
אבול curved gate -
אורכה grace -
אורנמנט ornament -
אביק drain -
אורתוסטט orthostatic -
אביק רצפה floor drain -
אזבסט asbestos -
אבן stone -
אזבסט צמנט asbestos cement -
אבן בנייה building stone -
אזולג'וס azulagos -
אבן בת' bath stone -
אזור zone -
אזור בנייה building zone -
אבן גזית ashlar / aewn stone -
אזור חייץ buffer zone -
אבן גיר limestone -
אזור חקלאי agricuktural zone -
אבן גרוסה crushed stone -
אזור מגורים residental zone -
אבן דבש unhewn stone -
אזור מוגן protected zone -
אבן דרבן quill stone -
אבן הראשה keystone -
אזור מסחר trade area -
אבן זפת tar stone -
אזור מסחרי commercial zone -
אבן חוורת marl stone -
אזור עסקים מרכזי central buisiness district -
אבן חול sand stone -
אזור פיתוח development eara -
אבן חול נובית nob sand stone -
אזור תיירות tourist area -
אבן חומה brown stone -
אזור תכנון מושהה designated development area -
אבן חופשית free stone -
אזור תעשייה industrial zone -
אבן טבעית natural stone -
אחוז מימון finance precentage -
אבן טין stoneware -
אחוזי בנייה מותרים construction perentages -
אבן יסוד foundation stone -
אחריות בעלים landlords liability -
אבן כביש paved road stone -
אחריות צולבת cross liability -
אבן כיפה cupola stone -
אטים מים waterproof -
אבן לודית quartzite stone -
אטם packing -
אבן ליבה core stone -
אטריום atrium -
אבן לקט unrefind stone -
אי הולכי רגל pedestrian island -
אבן מוצא egress stone -
אי המתנה loading island -
אבן מחצב quarried stone -
אי-התאמה non-conformity -
אבן מידה measurement stone -
איגוד association -
אבן מלאכותית artificial stone -
איגוד מקרקעין property association -
אבן מצע bed stone -
איגוד ערים municipal union -
אבן משקע sediment stone -
איגלו igloo -
אבן סבון soap stone -
אבן פינה cornerstone -
אידרה fishbone -
אבן פסיפס mosaic stone -
איזולציה insulation -
אבן פשטידה pie stone -
איחוד חלקות consolidation of parcels / plottage -
אבן קישור through stone -
איחוד משכנתאות mortgage consolidation -
אבן קנטית kent stone -
איטונג itung -
אבן קשה hard stone -
אילגון anti-corrosive -
אבן רקובה decaying stone -
אינדיקטור מחירי בתים house prices indicator -
אבן שחם granite -
אינסטלציה installation -
אבן שפה curbstone -
אינסטלציה סניטרית sanitary installation -
אבן תכלת azure stone -
אינשאט separate registration -
אבנית fur -
איסוף חלקות land pottage assembling -
אבקוס abacus -
אגד support unit -
אישור זכויות במקרקעין rights in land certificate -
אגד זכויות bundle of rights -
אישור נוטריוני notary confirmation -
אגודה לתרבות הדיור condominum onners association -
אישור קיום משכנתא satisfaction of mortgage -
אגודת המודדים המוסמכים association of licensed surveyor -
אישור תוכנית plan approval -
אגן tank -
אישוש consolidation -
אגן ניקוז draining basin -
אכינוס avinum -
אגף wing -
אכלוס יתר overcrowding -
אגף איכלוס housing department -
אכסדרה vestibule / patio -
אגף האפוטרופוס הכללי administrator general`s department -
אכסניית נוער youth hostel -
אגף לתכנון ובינוי ערים urban planning department -
אלומיניום aluminium -
אגף לתכנון והנדסה planning and engineering department -
אמורטיזציה amortization -
אגף נכסים ודיור property and housing department -
אמפיתיאטרון amphitheater -
אגף2 department -
אמצעי עזר facilitating agency -
אגרגט aggreage -
אגרגט גס coarse aggregate -
אנליזת קרקע soil analysis -
אגרגט דק fine aggregate -
אנפילדה enfilade -
אגרגט כל-בו all in aggregate -
אסלה toilet bowl -
אגרת בנייה construction fee -
אספלט asphalt -
אפוטרופוס כללי administrator general -
אגרת פיתוח development fee -
אפריון canopy -
אגרת רישום משכנתא mortgage registration fee -
אפריז frieze -
אד-ולורם ad valoren -
אצווה batch / charge -
אדורסט adorest -
אצטדיון stadium -
אדיקולה adicula -
אקוויטי equity -
אדמה land -
ארובה chimney -
אדמות מינהל israel land administration -
אדן foundation -
אריח tile -
אדן חלון windowsill -
אריח אנקאוסטי enkaustik tile -
אדריכל architect -
אריח זוויתי mitred tile -
אדריכל רשוי licenced architect -
אריח מתמטי mathematical tile -
אדריכלות architecture -
אריח פינה corner tile -
אדריכלות אורגנית organic architecture -
אריח קיר wall tile -
אדריכלות מודרנית modern architecture -
אריח קמור bead tile -
אדריכלות נוף landscape architect -
אריח קעור cove tile -
אדריכלות רוקוקו rococo architecture -
אריח רצפה floor tile -
אדריכלות רנסנס renaissance architecture -
אריח שיפולת skirting tile -
אובל viaduct -
אריקיו arikio -
אובליסק obelisk -
ארכיזום archizum -
אוברקנט overcant -
ארכיטקטורה architecture -
אודיטוריום auditorium -
ארמון palace -
אוהל tent -
ארנונה rates -
אוורר vent -
ארנונה ביתר exsess rates -
אוטוסטרדה autostrada / high way -
ארנונה כללית general rates -
אוטנטיות authenticy -
ארנונה לפיצוי נזקי מלחמה war damage compensatijn tax -
אולם hall -
ארנונת רכוש property rates -
אולם כניסה entrance hall -
ארנונת שבח מקרקעין land beterment rates -
אומדן estimate -
ארקדה arcade -
אומדן אורך חיים length of life estimate -
ארקר outside niche -
אומדן עלות cost estimating -
אשנב hatch -
אומנה backrest / pier -
אשפרה curing / after-treatment -
אונטרקנט untercant [Gr.] -
אתר ארכיאולוגי archaeological site -
אופסט offset -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות