לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סחירות marketability -
סב-פריים sub-prime -
סטגרציה stagration -
סביבה enviroment -
סטוקו קרום stucco crust -
סגירה completion -
סטטיקה static -
סגנון בין-לאומי international style -
סטיו, סטו colonnade -
סגנון ברוקי baroque style -
סטיון tower -
סטייה deviation -
סגנון גותי gothic style -
סטלה stele -
סגנון גותי חדש new-gothic style -
סטראוטומיה stone cutting -
סגנון דורי doris style -
סיבית chipboard -
סגנון דקורטיבי decorative style -
סיד lime / quicklime -
סגנון המלכה אן queen ann style -
סיד אלקלי alkali lime -
סגנון המקל stick style -
סיד הידרולי hydraulic lime -
סגנון חוריגוארסקה horigoarasca style -
סיד חי burnt lime -
סיד רזה thin lime -
סגנון יוני ionic style -
סיד-בנאים כבוי non- burnt lime -
סגנון ילינג yaling style -
סיווג טופוגרפי terrain classification -
סגנון מורי muri style -
סיווג מקרקעין land classification -
סגנון מנואלי manuel style -
סיווג נכסים classification of assets -
סגנון מנסרד mansard style -
סיווג קבלנים contractors classification -
סגנון נאו־עתיק neo-antique style -
סיטדל citadelle -
סגנון פלמבוינט plamboynt style -
סילוק פולש לנכס trespasser evacuation -
סגנון קווין אן queen ann style -
סיפון deck -
סגנון קולוסלי cllossesus style -
סכך plant roof -
סגנון קורינתי corinth style -
סככה open-side shelter -
סגנון קישוטי decorative style -
סכמה schema -
סגנון רומני romanic style -
סכר dam -
סגנון רומנסקי romanesky style -
סלוטיט cellulite -
סלילה paving -
סמטה alley / lane -
סגרפיטו sgraffito -
סמטה ללא מוצא closed-end alley -
סדקים cracks -
סמרור nailing -
סהרון curvature -
סעיף 197 clause 197 -
סוגר close -
סעיף הסבה transfer clause -
סוכן מקרקעין1 real estate broker -
ספין baseboard -
סוכן מקרקעין2 real estate agent -
ספר כחול blue book -
סוללה embankment -
ספרי אחוזה land registry -
סומך consistency -
סקליולה plaster -
סונר sonar -
סקר קרקע land survey -
סונר סביל passive sonar -
סרגל זיגוג glazing ruler -
סונר סורק scanner sonar -
סרטוט drawing -
סופרפורטה supraforta -
סרטט / שרטט draftsman -
סופרקריל supercril -
סוקר surveyor -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות