לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון מקרקעין
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
נכס גשמי corporeal -
נאו־גותיקה neo-gothic -
נכס לא מוחשי intangible asset -
נארי nari -
נכס מוגן protected asset -
נגישות accessibility -
נכס מוחשי tangible asset -
נגר runoff -
נכס ממשי tangible property -
נגר runoff -
נכס מניב yield bearer property -
נדבך course -
נכס מקרקעין real estate -
נדבך זיזים jag course -
נדבך זקופות upright course -
נכס פיזי physical asset -
נדבך חגורה belt course -
נכס ציבורי service property -
נדבך יסוד base course -
נכס קבוע fixed assets -
נדבך מיתר cord course -
נדבך עליון top course -
נכס שאינו בר פחת non depreciable asset -
נדבך צדודית side course -
נכס שאינו כלה nonbconsumable asset -
נדבך ראש top course -
נכס תמידי permanent asset -
נדבך ראשון first course -
נדבך ראשים head course -
נכסי דניידי property. movable -
נדבך שכובות lying course -
נכסי נפקדים absentee property -
נדבכים מפליגים terraced courses -
נכסים ייחודיים special purpose property -
נדל"ן real estate -
נכסים מוסדיים institutional property -
נוחות amenity -
נסורת sawdust -
נוחות סמוייה hidden amenities -
נסח extract -
נוף landscape -
נזילות נכסים assets. liquidity of -
נסכה metal -
נזר wreath -
נספח appurtenance -
נחלה long-lease farm -
נסר plank -
נטופה stalactite -
נפה sub-district -
נטי batter / incline -
נפולת waste -
ניהול רכוש stewardship -
נציב pier -
נייר לטש sandpaper -
נציב גשר bridge pillar -
ניצול utilization / intensity -
נציבות המים water commissinership -
ניקוד score -
נציגות בית house committee -
ניקוז drainage -
נקז drain -
נישול eviction -
נרוסטה stainless steel -
נכס asset -
נתיב lane -
נכס בלתי נזיל illiquid asset -
נתיבי איילון Ayalon lines -
נכס בר פחת depreciable asset -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות