לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תיקשורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
dailies - יומונים
direct broadcast - שידוּר יָשיר
daily news broadcast - יוֹמָן
direct mail - דואר ישיר
daily newspaper - עיתון יומי
direct mail advertising - דיוור ישיר
daily supplement - מוסף יומי
direct message - מסר ישיר
decoding - פיענוח
direct structured interview - ראיון מובנה ישיר
deficient spelling - כּתיב חָסֵר
deft persons dialig - דו-שיח של חרשים
disappearance of childhood - אובדן הילדות
delta - דלתא
disconector - מַנתק
disgraphy - דיסגרפיה
demographic edition - מהדורה דמוגרפית
distraction - היסח דעת
demultiplexer - מאַחֶה
distribution - הפצה
depth interview - ראיון עומק
distributor - מפלג
deseptive advertisement - פירסומת כוזבת
desk - דסק
docudrama - דוקודרמה
desk-top publishing [dtp] - הוצאה לאור שולחנית
documentary - סרט תיעודי
developer - מפַתחַ
diagnoal channel of communication - צינור תיקשורת אלכסונית
dolby - דולבי
dialing modem - מודם חיוג
dialing region - אזור חיוג
double exposed audience - קהל נחשף כפול
downward channel of communication - צינור תיקשורת יורדת
dictograph - דיקטוגרף
dragged audience - קהל גרור
diffuser - מפזר אור
dubbed - מדובב
digital communication - תיקשורת דיגיטלית
digression - דיגרסיה
duplication - שכפול
din - די"ן
dvertsement elasticity - גמישות פירסום
diorama - דיורמה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות