לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תיקשורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
columnist - בעל טור
cache - מטמון
communicating - תִּיקְשׁוּר
capital letter - אות רֵישית
communication blocds - מעצורי תקשורת
captive audience - קהל אנוס
carbon paper - נייר פחם
communication mix - תמהיל תיקשורת
carrier wave - גַל נושֵׂא
communication protocol - פרוטוקול תקשורת
communication satellite - לַוויָן תִקשורֶת
cascading style sheet [css - גיליון סיגנונות מדורג
communication situation - מצב תיקשורת
casting - ליהוק
communication system - תיקשורת, מערך
communications controller - בקר תיקשורת
cellular thelephon - טלפון סלולרי
communiction system - מערכת קשר
comparative meassage - מסר משווה
central spread - מודעה מרכזית
computer game - מישחק מחשב
concession - זיכּיון
channel - עָרוּץ
conditioning - הַתנָיָיה
channel image - דימוי ערוץ
conference call - שׂיחַת ועידה
channel of information - צינור מֵידָע
contact - מגע מגע
channel selector - בורר אפיקים
channels of informal communication - תִּיקְשוֹרֶת לֹא פוֹרְמָלִית
contents factors - גורמי תוכן
checksum - סך בודק
continuity - רצף
continuity broadcasting - קַריָינוּת רֶצף
chip - שבב
continuity studio - אולפן רצף
continuouse paper - נייר רציף
chromaticy - צבעוניות
convergent literacy - אוריינות מתכנסת
converter - ממיר
coproduction - הפקה משותפת
circular - חוֹזֵר
copy editor - עורך משנה
circulation guarantee - מיספרי תפוצה
copywriter - רעיונאי
correspodent / reporter - כַּתָב
class of vehicles - סוג צינור
counter programing - תיכנון נוגד
classified advertising - מודעות לוח
counter programming - תיכנון נוגד
coupler - מצמד
closed circuit - מעגל סגור
covering - הלָטָה
closed circuit television - טלוויזיה במעגל סגור
crane - עגורן
closed end interview - ראיון סגור
cmmunique - תַמסיר
code - צופן
code book - ספר קידוד
cromatic aberration - סטייה כרומטית
coding - קידוּד
cold paper - נייר קר
cross posting - הצלבת פירסום
crossover - הצלבה
current affairs - אקטואליה
collision detection - איתור התנגשויות
cursive script - אותיות כתב
colours mixing - מהילת צבעים
cut - קָט!
column - טור
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות