לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תיקשורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
social media - רשת חברתית
sampler - דוגֵם
soft focus - מיקוד רך
sandwich - סנדוויץ'
scanner - סורק
sound waves - גלי קול
source - מקור
spamming - זיבול
special edition - מהדורה מיוחדת
scrap paper - נייר טיוטה
speech - נאום
screen - מסך
screening - ניפוי
script - כתב-יד
scrivener's error - טעות סופר
sea mail - דואר ים
splog - ספלוג
search engine result page [serp - דף תוצאות חיפוש
search word - מילת חיפוש
spokemanship - דוברות
section - מדור
spokesman - דובר
securing of information - אבטחת מידע
sponsership - חָסוּת
selective perception - תפיסה בררנית
self preception hteory - תפיסה עצמית, תאורית
spot - ספוט
semaphore - סמפור
square - מישבצת
semi-automatic exchange - מרכזת אוטומטית למחצה
squelch - דַכַּאי
sender - מוען
sensation - סנסציה
sensitive paper - נייר רגיש
statement - אמָרה
sequence - מעקובֶת
station - תַחנָה
sequence control - בַּקָרַת רֶצֶף
sticker - סטיקר
set-up - כינון
stimulus - גירוי
shareware - שותָפה
sharing of meaning - רושם דומה
story board - טבלת סיפור
strip - רצועה
signal element - יסוד אות
structured interview - ראיון מובנה
silver screen - מסך הכסף
studio - אולפן
stutterer - גמגמן
simplex channel - אפיק חד-מגמי
stuttering - גמגום
sub-editor - משַכתב
sub-liminal advertising - פירסומת תת-הכרתית
site - אתר
sub-transmiter - משדר מישנה
site adress - כתובת אתר
site building - בניית אתרים
summery - סיכום
super-hero - גיבור-על
site map - מפת אתר
site rank - דירוג אתר
supplement - מוסף
sites advancing - קידום אתרים
supportive message - מסר תומך
surveyor - סוקר
slander in talkbacks - לשון הרע בתגוביות
swalloing - בליעה
symbol - סמל
synargy - איגבור
synchronous - סינכרוניות
synchronous device - יחידה סינכרונית
synonymousness - סינונימיות
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות