לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תיקשורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
optical - אופטי
odorama - אודורמה
orality - דברנות
off the record - שלא לציטוט
off topic - לא לעניין
official gazette - עיתון רִשמי
organizations similarity - דמיון אירגונים
original - מקור
omega - אומגה
orphan - יתום
ommunicator - מוען (2)
out-takes - נשורת
omnibus survey - סקר אומניבוס
outgoing mail - דואר יוצא
on location - צילום באתר
outside transmiter - משדר חוץ
on-line magazin - עיתון מקוון
overage - סיקור
overexposure - חשיפת יתר
overhad projector - מטול עילי
overlap - חפִיָיה
open end interview - ראיון פתוח
overlapping - חיפּוּף
open source - מקור פתוח
overload - עומס יתר
operator - מפעיל
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות