לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תיקשורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
magazin - מגזין
mini-disk - מיני-דיסק
maiden speech - נאום בכורה
mail - דואר
mail interview - ראיון בדואר
mirror page - דף מראה
mailing - דיוור
main editorial - מאמר ראשי
main exchange - מרכזת ראשית
mixer - מערבל
make refetence - מאזכר
mobile post office - דואר נע [ד"נ]
mobile studio - אולפן נייד
manifest - מַניפסט
mocumentary - מוקומנטרי
manual review - ביקורת ידנית
modeling - מִידוּל
marathon - מרתון
models broker - סוכן דוגמנים
marcom - מרקום
modem - מודם
mark - סימן
moderator - מנחה
marketing communication (marcom] - תיקשורת שיווקית
marketing content - תוכן שיווקי
mass appeal - מסר המוני
modulation (fm) frequency - איפנוּן תדירוּת
mass communication - תיקשורת המונים
modulative - מאַפנֵן
massage meaning - משמעויות מסר
moire - מוארה
massmedia - מס מדיה
master shot - מיצלם אב
monitoring - ניטור
matt - מַט
meaning approach - גישת משמעויות
monolog - חד־שיח
meanings approach - משמעויות, גישת
montage [fr.] - מוֹנְטָז'
media buyer - קניין מדיה
monthly magazin - יַרְחוֹן
mooching - סחיבה
moonlighting - חַלְטוּרָה
mouse trapping - מלכוד עכברים
movie junket - מסע סרטים
megaphone - מגפון
multi step flow of communication - תיקשורת רב שלבית
multi-frequency transmiter - משדר רב-תדרים
multicasting - רב-שידור
message content - תוכן מסר
message format - צורת מסר
multimedia survey - סקר מולטימדיה
message source - מקור מסר
multiplex channel - אפיק רב גוני
message stracture - מיבנה מסר
multiplex transmission - העברה רב אנפית
multiplexer - מִרְבָּב
multiplexing transmiter - משדר ריבוב
multiplication transmiter - משדר מיכפלי
multisystem - רב-שיטות
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות