לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תיקשורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ambient light - אור אופף
abstract - תקציר
ambiguous message - מסר רב משמעי
accent - מבטא
americanization - אמריקניזציה
access to information - נגישות למידע
accessible source - מקור נגיש
amusive communication - תיקשורת מבדרת
account executive - תקציבאי
accumulative exposed audience - קהל נחשף מצטבר
anchor text - מלל קישור
achromatic - אכרומטי
achromatic lens - עדשה אכרומטית
animator - מנפיש
acknowledgement - אישוּר
announcer - שַׁדָּר
answering machine - משיבון
antenna - משושה
apologetic - אפולוגטי
address - מען
apostroph - גרש
addressee - נמען
application service provider [asp - ספק שירותים יישומיים
adhesive label - דבקית
arc light - נורת קשת
adressed - ממוען
advertise correspondence - כתבה פרסומית
article - מאמר
advertisement - מודעה
artistic studio - בולפן
advertisement block - גוף מודעה
aspect ratio - יחס חזות
advertising campain - מסע פירסום
asynchronous - אסינָכרוני
advertising unit - יחידת פירסום
advertisment supplement - מוסף פירסומי
attention range - תחום תשומת לב
advertisor - מפרסם
attribution theory - שיוּך, תאוריות
audience fragmentation - פיצול קהל נחשף
affiliate forum - פורום עמיתים
audimeter - אודימטר
afternoon newspaper - צָהֳרוֹן
audio - אודיו
audio-visual - אור-קולי
airless - אלחוט
albino - אלבינו
aleph - אל"ף
autograph - אוטוגרף
aleph-beth - אלף-בית
autography - אוטוגרפיה
automatic update - עדכון אוטומטי
avant-garde - אוונגרד
alternative sponsership - חסות חלופית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות