לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תיקשורת
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תיקשורת המונים mass communication -
תאורת רקע backlighing -
תיקשורת חד סטרית one-way communication -
תגובה response -
תגובית talk back -
תיקשורת כלפי מטה downward communication -
תדמית image -
תיקשורת כלפי מעלה upward communication -
תדפיס reprint -
תיקשורת לא מילולית non verbal communication -
תדפיס (2) printout -
תיקשורת לא פורמלית channels of informal communication -
תדר רדיו radio frequency -
תיקשורת מבדרת amusive communication -
תהליך דו שלבי של תיקשורת two step flow communication -
תיקשורת מידע information communication -
תוכן מסר message content -
תיקשורת מילולית verbal communication -
תוכן שיווקי marketing content -
תיקשורת משדלת persuasive communication -
תוכנית program -
תיקשורת סמויה hidden communication -
תוצא חדשות news effect -
תותב insert -
תיקשורת פה לאוזן (פל"א) word of mouyh communication -
תחום תשומת לב attention range -
תיקשורת פורמלית formal communication -
תחנה station -
תיקשורת רב שלבית multi step flow of communication -
תיקשורת רוחבית lateral communication -
תידהוד buzzword -
תיקשורת שיווקית MARKETING COMMUNICATION (MARCOM] -
תיכנון נוגד counter programming -
תיקשורת, מערך communication system -
תיקשוב telematic -
תמהיל תיקשורת communication mix -
תיקשור communicating -
תיקשורת communication -
תמונה משובצת photomontage -
תיקשורת אופקית horizontal communication -
תמסורת transmission -
תיקשורת אינטראקטיווית interactive communication -
תמסיר cmmunique -
תיקשורת אישית personal communication -
תסדיר layout -
תיקשורת אלכסונית diagonal communication -
תסכית radio play -
תיקשורת אנכית vertical communication -
תסריט scenario -
תיקשורת אסינכרונית asynchronous communication -
תסריט לצילום shooting script -
תיקשורת ארגונית organizational communication -
תעבירית passing line -
תיקשורת בין אישית interpersonal communication -
תפיסה perception -
תיקשורת בכתב communication in writing -
תפיסה בררנית selective perception -
תיקשורת בלתי אישית impersonal communication -
תפיסה עצמית, תאורית self preception hteory -
תיקשורת בלתי מילולית non-verbal communication -
תצורה format -
תיקשורת בלתי פורמלית informal communication -
תקופון periodical -
תיקשורת בלתי רשמית unofficial communication -
תקינות פוליטית politically corect -
תיקשורת בעל פה oral communication -
תקציבאי account executive -
תיקשורת דו שלבית two step laow of communication -
תקציר treatment -
תיקשורת דו־סטרית two-way communication -
תקריב close up -
תיקשורת דו־צדדית two-way communication -
תשדיר broadcast -
תיקשורת דיגיטלית digital communication -
תשליל negative -
תיקשורת הדדית mutual communication -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות