לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תיקשורת
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
רוויו review -
ראיון interview -
רוטציה rotation -
ראיון איכותי qualitative intervew -
רושם דומה sharing of meaning -
ראיון אישי personal interview -
רזולוצייה resolution -
ראיון בדואר mail interview -
ראיון בטלפון telephone interview -
רייטינג rating -
ראיון כמותי quantitative interview -
רישום בחטיבה block booding -
ראיון לא-מובנה unsructured interview -
רכילאי gosip reporter -
ראיון מובנה structured interview -
רכילות gosip -
ראיון מובנה בחלקו partly structured interview -
ראיון מובנה ישיר direct structured interview -
רעיונאי copywriter -
ראיון מיקוד קבוצתי focus group interview -
רעש noise -
ראיון סגור closed end interview -
רפורטז'ה reportage -
ראיון עומק depth interview -
רפורטר reporter -
ראיון פתוח open end interview -
רצועה strip -
ראיונות, סקרי interview surveys -
רצנזיה critique -
ראליטי-טי-וי reality T.V. -
רצף continuity -
רב-שידור multicasting -
רקע background -
רב־שיח debate -
רשות השידור broadcasting authority -
רב-שיטות multisystem -
רבעון quarterly -
רדיו radio -
רדיוגרמה radiogram -
רשמקול taperecorder -
רדיוטלגרף radiotelegraph -
רשת network -
רדיופון radiophone -
רשת חברתית social media -
רוג'ר Roger -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות