לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תיקשורת
 צ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
צינור תיקשורת communication channel -
צ'ט chat -
צינור תיקשורת אופקית horizontal channel of communication -
צ'רוסקורו chairoscuro -
צינור תיקשורת אלכסונית diagnoal channel of communication -
צבעוניות chromaticy -
צינור תיקשורת בלתי פורמלית informal channel of communication -
צהובון tabloid -
צינור תיקשורת דו-סיטרית tow-way channel of communication -
צהרון afternoon newspaper -
צינור תיקשורת יורדת downward channel of communication -
צופה viewer -
צינור תיקשורת עולה upward channel of communication -
צופן code -
צינור תיקשורת פורמלית formal channel of communication -
צופן זמן time code -
צינור תיקשורת רוחבית lateral channel of communication -
צורת מסר message format -
ציצרו Cicero -
צידוד pan -
צנזורה censorship -
ציטוט quoting -
צפייה, מדד watching index -
צילום באתר on location -
צפיית שיא prime time -
צילום רחק telephotography -
צינור מידע channel of information -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות