לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
habitual behaviour) - היתנהגות שגרתית
hierarchical cluster analysis - ניתוח אשכולות היררכי
hierarchy of needs - מידרג צרכים
halo effect - תוצא הילה
high involvement - מעורבות גבוהה
handling allowance - קצובת טיפול
handling fee - דמי טיפול
highest credit. - גבול אשראי
harbour dues - מס נמל
himmick - גימיק
hard bounce e-mail - דוא"ל חוזר קבוע
hire-purchase - שכר-מכר
hard copy - תדפיס
homogeneous oligopol - אוליגופול הומוגני
hardening - התקשחות
homogenuous market - שוק הומוגני
hardening market - שוק מקשיח
homogenuous product - מוצר הומוגני
horizontal conflict - סיכסוך אופקי
horizontal publication - כתב עת אופקי
hedgehoog defence strategy - ביצורי קיפוד אסטרטגית
house brand - מותג ביתי
house organ - עלון פנימי
hetrogeneous oligopoly - אוליגופול הטרוגני
house to house sampling - הדגמה מבית לבית
hidden advertisment - פירסום סמוי
household - משק בית
hidden communication - תיקשורת סמויה
household circle - חוג בית
hidden demand - ביקוש סמוי
hidden discount - הנחה סמוייה
hidden offer - הצעה סמויה
hypermarket - היפרשוק
hidden text - מלל סמוי
hypothecation - עירבון
hiddrn persuaders - משכנעים סמויים
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות