לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
galley proof - יריעת הגהה
golden cactus - קקטוס הזהב
gap - פער
gap analysis - ניתוח פערים
good selling - מכירה נכונה
garbage time - זמן נחות
goods - טובין
gate keepers - שוערים
goods in trasit - סחורה בהעברה
general agency - סוכנות כללית
grade labeling - תוויות דירוג
general agency ststem - מערך סוכנויות
graphics - גרפיקה
gravity - כבידה
general agent - סוכן כללי
gravity model - מודל כבידה
general cargo - מיטען כללי
green marketing - שיווק ירוק
general cargo rate - תעריף למטען כללי
general merchandise wholesaler - סיטונאי כללי
gross circulation - תפוצה ברוטו
general store - חנות כללית
generic appeal - מסר ענפי
gross margin ratio - יחס מירווח גולמי
gross profit ratio - יחס רווח גולמי
geodemography - גאו-דמוגרפיה
gross rating points [trp - נקודות מדרוג ברוטו
geographic gap - פער גאוגרפי
geographical characteristics - מאפיינים גאוגרפיים
grouping - הקבצה
geographical price - מחיר גיאוגרפי
geographical variable - מישתנה גאוגרפי
growth of product - צמיחת מוצר
gift with purchase - שי קניה
guarantee period - תקופת אחריות
guaranteed price - מחיר מובטח
guerilla marketing - שיווק גרילה
giveway / freebie - חינמון
guiding price list - מחירון מנחה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות