לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
for price - מחיר פו"ר
forced rredit - אשראי כפוי
foreigin draft - מימשך נוכרי
factor demand - ביקוש לגורם
foreign currincy transaction - עיסקה במטבע חוץ
factor's lien - עיכבון נוכס
factorial design - עיצוב פקטורלי
forgeting rate - שיכחה, שיעור
factoring - פקטורינג
form utility - תועלת צורה
factoring company - חברה לנכיסה
format - תצורה
factual search - חיפוש עובדתי
former buyer - קונה לשעבר
fair - יריד
fair market value - ערך שוק הוגן
fair price - מחיר הוגן
fair trade - סחר הוגן
fair value - ערך הוגן
forward supply contract - חוזה לאספקה בעתיד
family - משפחה
forwarder's bill of lading - שטר מטען של משַלח
forwarding - שילוּחַ
family life cycle - מחזור חיי משפחה
forwarding agent - סוכן שילוּחַ
forwarding charges - דמי שילוח
fas price - מחיר פא"ס
fot price - מחיר פו"ט
fastbreak advertising - פירסומת מתפרצת
foul bill of lading - שטר מטען פגום
fear - פחד
fear appeal - מסר מפחיד
franchise circulation - תפוצת חינם
feature - בולטוּת
franchising - זכיינות
franco delivery - מחיר פרנקו
free alongside aircraft - חופשי על המטוס
free alongside ship - חופשי ליד הספינה
field of experience - מרחב ניסיון
field office - שְלוּחָה
field staff - עובדי שדה
field test - ניסוי שדה
filler - פקק
final demand - ביקוש סופי
finished layout - תסדיר מוגמר
free-association test - אסוציאציות, מבחן
fixed charge - שיעבוד קבוע
freight and insurance paid - דמי הובלה וביטוח
fixed price - מחיר קבוע
freight apsorption - ספיגת דמי הובלה
freight equalization - השוואת שכר הובלה
flag device - מיתקן דגל
flagship store - חנות דגל
flank positioning defence strategy - הגנת עמדת אגף, אסטרטגית
flanker brand - מותג אגפי
freight ton - טונה משקל
flanking attack - איגוף
frequency cap - סייג תדירות
frice image - דימוי מחיר
froducts flow - זרם מוצרים
fleece - ניצול
flight - גיחה
front cover - שער קידמי
flight saturation - ריווי גיחות
front load - מטען קדמי
floor - ריצפה
floor plan financing - מימון תצוגות
foa price - מחיר פו"א
full coverage strategy - כיסוי מלא, אסטרטגית
foamed board - לוח מוקצף
full demand - ביקוש מלא
fob destination warehouse - מחיר פו"ב בערובה
full showing - תצוגה מלאה
fob price - מחיר פו"ב
full warranty - תערובה מלאה
fob strowed and trimmed - מחיר פו"ב במחסן
functional discount - הנחה פונקציונלית
focus group interview - ראיון מיקוד קבוצתי
functional innovation - חידוש פונקציונלי
functional utilily - תועלת תכליתית
follow up - מעקב
fundamental innovation - חידוש יסודי
fundamental product - מוּצָר יְסוֹדִי
foolowers - מונהגים
foot in the door - רגל על סף הדלת
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות