לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ex - אקס
early majority - רוב מוקדם
earning per click [epc - רווח להקלקה
economic environment - סביבה כלכלית
economic value - ערך כלכלי
ex-warehouse - מחיר במחסן
exclusive distribution - הפצה בלעדית
editorial content - תוכן מערכתי
exclusive distributor - מפיץ בלעדי
effect - פעלול
exclusive listing - הסמכה בלעדית
effective circulation - תפוצה ממשית
exclusivity - בילעדיוּת
effective demand - ביקוש אפקטיווי
effectivenes of advertising - יעילות פירסומת
efficiency analysis - ניתוח יעילות
exemption clause - פטור, סעיף
efficiency rating - דירוג יעילות
exhibit - מצג (2)
elastic product - מוצר גמיש
elasticity of substitution - גמישות תחלופה
expansion - התרחבות
electronic catalog - קטלוג אלקטרוני
electronic commerce {ec - מסחר אלקטרוני
expectation - ציפיות
electronic interactive media - מדיה אלקטרונית הידודית
expense allowance - מענק הוצאות
electronic mail - דואר אלקטרוני
expense index - הוצאות, מדד
electronic mailing - דיוור אלקטרוני
experimental design - דגם ניסויי
expert approach - מומחיות, גישת
emergency order - הזמנה דחופה
experts cpinions - דעת מומחים
emotion - ריגוש
emotional message - מסר רגשי
experts recommendation - המלצת מומחים
empathy approach - אמפטיה, גישת
export - יצוא
encircle strategy - עיטוף, אסטרטגית
export agent - סוכן יצוא
export bounty - מענק יצוא
encoding - הצפנה
export factoring - נכיסת יצוא
encryption - הצפנה (2)
export incentives - תמריצי יצוא
encryption key - מפתח הצפנה
export license - רישיון יצוא
end aisle display - תצוגת קצה
export objectives - יעדי יצוא
end product - מוצר סופי
export price - מחיר יצוא
export subsidies - סובסידיות יצוא
exposure - חשיפה (2)
express check out - יציאה מהירה
express warranty - תערובה מפורשת
entrepot trade - סחר מעבר
extensive decision - החלטה מקיפה
environmental analysis - ניתוח סביבתי
external concessioner - זכיין חיצוני
environmental factors - גורמים סביבתיים
external marketing - שיווק חיצוני
external transaction - עיסקה חיצונית
equitable interest - זיקה ראויה
extortionate credit transaction - עיסקת אשראי סחטנית
equity transaction - עיסקת בעלות
extrapolation - אקסטרפולציה
establishment - בית מסחר
extras - תוספות
eye catcher - תופס עיין
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות