לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ultimate consumer - צרכן סופי
unmerchantable - בלתי שוויק
unsecured credit - אשראי לא מובטח
undeliberate behaviour - היתנהגות לא מכוונת
unsecured debt - חוב לא מבוטח
underwriting commission - עמלת חיתום
undesirable demand - ביקוש בלתי רצוי
unstructural observation - תצפית לא מיבנית
undifferentiated marketing - שיווק אחיד
unstructured interview - ראיון לא מובנה
update - עידכון
unichannel shopper - צרכן חד-ערוצי
upwardly mobile - ניידות עולה
uniform render prices - מחירי אספקה אחידים
unilateral argumentation - טיעון חד צדדי
user-centered design - תכנון ממוקד משתמש
unique selling proposition - הצעת מכירה מיוחדת
utility - תועלת
utility basis - תועלת, בסיס
utility factors - גורמי תועלת
utility function - פונקציית תועלת
unlmited account - חשבון לא מוגבל
utility maximaization - השאת תועלת
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות