לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
time to market [ttm - עיתוי הגעה לשוק
time utility - תועלת זמן
tippdruck - דפוס שקע
tachistoscope - טאכיסטוסקופ
tag) - תג (2)
tolk back - תגובית
talk-back - טוק-בק
tonnage - טונאז'
talk-beck mapping - מיפוי תגובות
total utility - תועלת כוללת
traching method - מעקב, שיטת
target audience - קהל מטרה נחשף
target company - חברת יעד
tracking method - שיטת מעקב
target market - שוק מטרה
trade - סחר
target market identification - זיהוי שוק מטרה
trade account receivable - חשבון לקוח
target marketing - שיווק מטרה
trade advertising - פירסום עסקי
target price - מחיר יעד
trade associations - איגודי מסחר
trade credit - אשראי מסחרי
target rating points [trp - נקודות מדרוג ייעודיות
targeted marketing - שיווק ממוקד
trade discount - הנחת סחר
targeted traffic - תנועת ייעודיים
task environment - סביבת מטרה
trade mark - סימן מסחר
taste - טעם
trade name - שם מסחרי
tax invoice - חשבונית מס
trade premium - תמריץ מסחרי
trade publication - פירסום מקצועי
trade restrictions - הגבלות סחר
technical back up - שירות טכני
trading account - חשבון סחר
technical back-up - סִיוּעַ טֶכְנִי
technical features index - תכונות טכניות
trading floor - זירת מיסחר
technological environment - סביבה טכנולוגית
trading profit - רווח מסחרי
telephon survey - סקר טלפוני
traffic analysis - ניתוח תנועה
telephone interview - ראיון בטלפון
tramp steamer - אוניה שוטטת
temporary receipt - קבלה זמנית
transaction - עיסקה
transaction by telephone - עיסקה טלפונית
tenders for license - מיכרזים לרשיונות
transaction cost - עלות ביצוע
teritorial concession - זיכיון טריטוריאלי
transaction cycle - מחזור עסקה
term bill - שטר לזמן
transfer price - מחיר העברה
termas of sale - תנאי מכר
transit - העברה
terms of delivery - תנאי מישלוח
transport - תובלה
terms of purchase - תנאי רכישה
test - מבחן
transshipment - מישלוח נישנה
travelling display - תצוגה נודדת
test marketing - בחינת שוק
travelling salesperson - סוכן נוסע
trems of payment - תנאי תשלום
testimonial - עדוּת
testimonial advertising - פירסומת מעידה
the wheel of retailing - גלגל קמעונות
trick banner - כרַזון מטעה
trigger price - מחיר תגובה
truck wholesaler - סיטונאי ממונע
third party - צד שלישי
truth in advertising - אמת בפירסום
threshold model - מודל סיפי
try anything policy - נסה הכל, מדיניות
through bill of lading - שטר מטען במעבר
turnover ratios - יחסי מחזור
through freight - הובלה ישירה
twenty-eigthy principle - כלל עשרים-שמונים
throwaway - קרא והשלך
twilight zone - אזור ביניים
thypergoleqthype - הפרזה
two step flow communication - זרם תיקשורת דו שלבי
two tier system - שער כפול, שיטת
till forbid - עד שיופסק
time charter - שֶכֶר לזמן
tying restrictions - הגבלות כובלות
time gap - פער זמן
time seller - מוכר זמן
typography - טיפוגרפיה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות