לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
bookmark - סימנייה
back cover - שער אחורי
back letter - כתב החזר
back office - מוקד עורפי
bordereau - מיפרט
back to back - גב-אל-גב
backdoor selling - מכירה עוקפת
bounce e-mail - דוא"ל חוזר
backer card - כרזה תומכת
background factors - גורמי רקע
background music - מוסיקת רקע
brain trust - צוות מוחות
bad delivery - מסירה לקויה
branch store - חנות סניף
brand - מותג
bailment - הפקדה
brand association - אסוציאצית מותג
brand attributes - סגולות מותג
bait and switch - פַּתֶה ושַנֶה
balanda - בלנדה
brand category - סוג מותג
balloon copy - מודעת בלון
brand character - איפיון מותג
brand concept map - מפת מותג
bank card - כרטיס בנק
brand development - פיתוח מותג
brand equity - נכסיות מותג
brand essence - מהות מותג
brand expansion - התפשטות מותג
brand extention - הרחבת מותג
banner stand - מעמד לכרזון
brand franchise - זיכיון מותגי
bareboat charter - שֶכֶר מלא
brand identification - זיהוי מותג
bargain - מציאה
brand image - דימוי מותג
bargain basement - מרתף מציאות
brand loyalty - נאמנות למותג
bargain counter - מדף מציאות
brand maintanence - תחזוקת מותג
bargain hunter - צייד מציאות
brand management - ניהול מותג
bargain purchase - רכישת מציאה
brand name - שם מותג
bargain store - חנות מציאות
brand name product - מוצר מותגי
bargaining position - עמדת מיקוח
brand positioning - מיצוב מותג
bargaining power - כוח מיקוח
brand power - עוצמת מותג
brand preference - העדפת מותג
base point pricing - מחיר נקודת מוצא
brand recognitionb - הכרת מותג
base record - רשומת בסיס
brand security - איבטוּח מותג
basic price - מחיר יסודי
brand slogan - סיסמת מותג
brand switching - חלופת מותגים
brand value - ערך מותג
basing point - נקודת מוצא
branding - מיתוג
break points - נקודות שבר
breaking bulk - שבירת מנות
bridging the gaps - גישור פערים
beauty shot - מיצלם יופי
behaviour - התנהגות
brochure - קונטרס
belief - אמונה
beliveability - מאמינות
brokerage account - חשבון עמילות
below the line [btl - מתחת לקו
buble of assets - בועת נכסים
bending letter - אות נטוייה
benefit sought - תועלת מבוקשת
bulk circulation - תפוצה בצובר
bulk e-mail - דוא"ל בצובר
beta site - אתר מבחן
bid pricing) - המחרת מיכרז
bullwhip effect - תוצא שוט פר
bilateral argumentation - טיעון דו צדדי
bill amount - סכום שטר
buotique - בוטיק
bill insert - תותב חשבון
burke test - בורק, מבחן
bill of sale - שטר מכר
business analysis - ניתוח עסקי
bill of sight - שטר ראייה
business to business - עסקים לעסקים
business to consumers - עסקים לצרכנים
business transaction - עיסקה מסחרית (2)
button - כפתור
bits of information - יחידות מידע
buy national - כחול לבן
black and white - שחור לבן
black hat - כובע שחור
buyer credit - אשראי קונים
black market - שוק שחור
buyer resident - קָניָין תושב
blackout - האפלה
buyer's right to route - זכות מסלול הפלגה
blandet rate - תעריף כולל
buyer's strike - שביתת קונים
blanket brand - מותג כולל
buyer;s option - אופצית קונה
blanket contract - חוזה גג
blanket mortgage - שיעבוד רובץ
buyers behaviour - היתנהגות קונים
blanket order - הזמנה כוללת
blanking paper - נייר שוליים
buyers market - שוק קונים
buyers or sellers panic - בהלת קונים או מוכרים
blind perferation - ניקוב אטום
buying - קנייה
blind product test - מיבחן עיוור
blind traffic - תנועה עיוורת
buying busket - סל קניות
bling taste test - טעם עיוור, מבחן
buying cycle - מעגל קנייה
blister pack - אריזת בועה
buying dedcisions - החלטת קנייה
block - בלוק
buying diary - יומן קניות
block booding - רישום בחטיבה
blockboxer - בלוקבוקסר
blockout - זמן חסום
bloger - בלוגר
buying office - מישרד קניות
buying situation - מצב קנייה
blow up - הגדלה
body language - שְפַת גּוּף
buying unit - יחידה קונה
buzz - באזז
bonanza - בוננזה
bonus - הטבה
by-promotion - פירסומת אגב
booklet - חוברת
bypass attack strategy - מעקף, אסטרטגית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות