לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
package - אריזה
package deal - עיסקת חבילה
package test - מיבחן אריזה
price current clause) - התאמת מחיר, סעיף
price cutting - חיתוך מחירים
price discrimination - אפליית מחירים
page rank - ציון הדף
price elasticity - גמישות מחירים
paid circulation - תפוצה בתשלום
price inquiry - חקר מחירים
price leadership - מנהיגות מחירים
panel test - מבחן פנל
price level - רמת מחירים
panic - פניקה
pantone - פנטון
price list - מחירון
price loco - מחיר לוקו
parallel imports - יבוא מקביל
price maintenance - אחזקת מחיר
parchase cost - עלות רכש
price prevailing at the date of shipment - מחיר במועד המשלוח
partly structured interview - ראיון מובנה בחלקו
price raising - העלאת מחיר
price recall - זכירת מחיר
passing off - גניבת עין
price sensitivity - רגישות מחירים
patience - סבלנות
price stabilization - ייצוב מחירים
patronage - חסות
price structure - מיבנה מחירים
patronage motives - מניעי חסות
price subject) - מחיר משוער
pattern standartization - תיקנוּן מיבני
price support - תמיכת מחירים
pay for performance - תשלום לפי ביצועים
price system - שיטת מחירים
price to sales ratio - יחס מחיר למכירות
pay per click [ppc - תשלום לפי הקלקה
payment - תשלום
payment against documents - תשלום נגד מיסמכים
payment date - יום פירעון
primary demand - ביקוש ראשוני
payment securing - איבטוח תשלום
payment threshold - סף תשלום
prime cost - מחיר קרן
payment wigh order - תשלום עם ההזמנה
prime time - זמן שיא
payment with order - מזומן עם ההזמנה
payments ethic - מוסר תשלומים
private brand - מותג פרטי (2)
payments flow - זרם תשלומים
private carrier - מוביל פרטי
peak pricing - המחרת שיא
peak season - שיא העונה
privilege - זכות
peaple meter - מד צפייה
pro forma - פרו-פורמה
peddler - רוכל
peddling - רוכלות
problem solution advertisement - פירסום פותר
peer ot peer - מרציף לרציף
proceeds - תמורה
peer to door - מרציף לדלת
penalty clause - קנס, סעיף
process - פרוצס
penetrated market - שוק מוחדר
procurement - רכש
penetration - חדירה
producer - מפיק
perceived risk - סיכון נתפס
product advertising - פירסומת למוצר
percentage fo sales method - אחוז מכירות, שיטת
product assortment - מיגוון מוצרים
perceptual mapping - מיפוי תפיסתי
product attributes - סגולות מוצר
product basket - סל מוצרים
product branding - מיתוג מוצר
perfect competition - היתחרות משוכללת
product classification - סיווג מוצרים
perfect market - שוק משוכלל
product concept testing - מיבחן מושגי
performance standard - תקן ביצוע
product differentiation - בידול מוצרים
periodical - כתב עת
product effect - השפעת מוצר
perishable goods - מוצר מיתבלה
product evaluation - הערכת מוצרים
permission marketing - שיווק מורשה
product extention strategy - הרחבת מוצרים, אסטרטגית
personal approach - פנייה אישית
product failure - כישלון מוצר
personal characteristics - מאפיינים אישיים
product item - פריט מוצר
personal interview - ראיון אישי
product life cycle - מחזור חיי מוצר
personal marketing - שיווק אישי
product line - קו מוצרים
personal order - צו אישי
product line pricing - המחרת קו מוצרים
personal selling - מכירה אישית
personality test - אישיות, מבחן
product penetration - חדירת מוצר
personalization - התאמה אישית
product portfolio - תיק מוצרים
photoshop - פוטושופ
product positioning - מיצוב מוצר
physical distribution - הפצה פיסית
product pruning - גיזום מוצר
physical handling - שינוּעַ
product selection analysis - בחירת מוצרים, ניתוח
physiological needs - צוֹרֶךְ פִיזִי
product space - מרחב מוצר
physiological test - מיבחן פיסיולוגי
product spread strategy - פיזור מוצר, אסטרטגית
product tailing - השלת מוצר
pilot study - חקר חלוץ
product trial - ניסוי מוצר
pixel - פיקסל
product variety - מיבחר מוצרים
place - מקום
product visibility - ניראוּת מוצר
place utility - תועלת מקום
placebo effect - תוצא אינבו
production planning - תִכְנוּן יִיצוּר
planned presentation - מצג מתוכנן
products duration of life - אורך חיים של מוצר
planner - מתכנן
professional agent - סוכן מקצועי
professional publication - כתב עת מיקצועי
profit commission - עמלת רווח
point of delivery - מקום מסירה
profit margin - שולי רווח
point of purchase advertising - פירסומת בנקודת מכירה
profitability strenght - רווחיות, עוצמת
point of sale [pos - נקודת מכירה
poisition defense strategy - הגנת עמדה, אסטרטגית
progressive payment - תשלום עולה
pop-under ad - קופצן אחורי
progressive rebate - הנחה עולה
projection fallacy - כשל הטלה
pop-up tower - מגדל קופצן
pop-up window - חלון קופצנים
promoter - מקדם
population research - חקר אוכלוסייה
promotin expenses - הוצאות קידום
port certificate - תעודת נמל
promotion expenses - הוצאות לקידום
port of discharge - נמל פריקה
port of entry and exit - נמל כניסה ויציאה
promotional allowance - מענק קידום
port of refuge - נמל מקלט
positional goods - מוצרי מעמד
promotional product - מוצר קידום
positioning - מיצוב
positive appeal - מסר חיובי
prompt awareness - המרצת מוּדעוּת
possession utility - תועלת בעלים
proprietary article - מוצר פטנטי
prospect - מועמד
poster - כרזה
prospectus - תוכניה
postmark advertising - חותמת פירסומית
potential customer - לקוח פוטנציָילי
potential market - שוק פוטנציילי
psychoanalytic model - פסיכואנליטי, מודל
psychoanlytic model - מודל פסיכואנליטי
pre emptive right - זכות קדימה
psychographic variable - מישתנה פסיכוגרפי
psychographics - פסיכוגרפיה
psychological pricing - המחרה פסיכולוגית
preapproach - קדם גישה
public - ציבור
preceptual map - מפה תפיסתית
public carrier - מוביל ציבורי
preclusive buying - קנייה מונעת
precommunication feed in - משוב קדם תקשורת
public opinion - דעת קהל
predatory price cutting - חיתוך מחירים פרוע
public service advertising - פירסומת ציבורית
predatory pricing - המחרה חמסנית
predispositions of buyers - נטיות קונים
preemptive defense strategy - הגנת מֶנע, אסטרטגית
punch line - שורת מחץ
purchase - רכישה (2)
prejudice - דעה קדומה
purchase discount - הנחת קניות
premium - פרמיה
purchase of account - קנייה באשראי
premume pack - אריזת הטבה
purchase of receivables - קניית חובות
prepackaging - אריזה מראש
purchase order - הזמנה
prepaid expense - הוצאה מראש
purchase price) - מחיר קנייה
purchase records - רשומות קניות
purchase tax - מס קניה
presentor - מגיש
purchases journal - יומן קניות (2)
presonal influence - שיכנוע אישי
purchasing - רכש (2)
purchasing agent - סוכן רכישה
press conference - מסיבת עיתונאים
purchasing check - שובר קניות
purchasing power - כוח קנייה
purchasing power of a population - כוח קנייה של אוכלוסיה
prestige advertising - פירסום יוקרה
prestigeusus product - מוצר יוקרה
prestigious pricing - המחרת יוּקרה
pure through bill of lading - שטר מטען במעבר טהור
presuation - שיכנוע
push incentives - תמריצי דחיפה
presure barrier - מחסום לחץ
push of products - דחיפת מוצר
price adjustment clause - התאמת מחיר, סעיף (2)
price appeal - מסר מחירי
price change - שינוי מחיר
price competition - היתחרות מחירים
price consciousness - תודעת מחיר
pyramid - פירמידה
price contract - חוזה מחירים
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות