לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
national advertising - פירסומת ארצית
national brand - מותג ארצי
news effect - תוצא חדשות
national mark - ציון מקור
national rate - מחיר ארצי
navigational search - חיפוש מנווט
need - צורך
nielsen rating - דירוג נילסן
negative appeal - מסר שלילי
negative certificate of origin - תעודת מקור הופכית
no charge - ללא תמורה
negative demand - ביקוש שלילי
no commercial value - ללא ערך מסחרי
no competition agreement - הסכם אי תחרות
negotiability - סחירות
no price - לא מחיר
negotiable - סחיר
noise - רעש
negotiable bill of lading - שטר מטען סחיר
noisy factoring - נכיסה רועשת
negotiated price - מחיר היתמקחות
negotiations by telephone - משא ומתן טלפוני
non durable god - מוצר כלֶה
net circulation - תפוצה נטו
net coverage - כיסוי נטו
non moneatry transaction - עסקות שלא במזומן
net frice - מחיר נטו
non payment risk - אי-פרעון, סיכון
net income - הכנסה נטו
non price competition) - היתחרות שלא במחיר
non professional agent - סוכן לא מקצועי
non-competition agreement - אי-תחרות, הסכם
net profit ot tangible net assets ratio - יחס רווח נטו לשווי נקי מוחשי
non-continuous innovation - חידוש לא רציף
net profits on equity capital - יחס רווחיות נטו להון עצמי
non-hierarchical cluster analysis - ניתוח אשכולות לא-היררכי
net profits on net sales - יחס רווח נטו למכירות
non-installment credit - אשראי בתשלום אחד
net promoter score [nps - ניקוד קידום נטו
non-saturated market - שׁוּק לֹא־רָווּי
net purchases - קניות נטו
normal value - ערך רגיל
net sales to net working capital - יחס מכירות נטו להון חוזר
nostalgy message - מסר נוסטלגי
notes payable to accounts payable ratio - יחס שטרות זכאים לחשבונות זכאים
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות