לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
marketing recovery - הבראה שיווקית
magic price - מחירי קסם
marketing system - שיווק, מערכת
mail interview - ראיון בדואר
marketing unit - יחידת שיווק
marketing variables - מישתני שיווק
marketing warfare - לוחמה שיווקית
mass appeal - מסר המוני
maintenance marketing - שיווק משַמר
mass marketing - שיווק המוני
majority fallacy - כשל רוב
material obsolescence - היתיישנות חומרים
manufacturer's agent - סוכן מפעלים
manufacturer's brand - מותג יצרן
maturity of product) - בגרות מוצר
me too - גם אני
marcom - מרקום
meaning approach - גישת משמעויות
meanings approach - משמעויות, גישת
mardet test - מיבחן שוק
mechanincal observation - תצפית מכנית
mardeting ststem - מערכת שיווק
media buyer - קניין מדיה
margin \ mark-up - מִרוַוח
mark - סימן
mark up pricing - המחרת מירווח
mark-down - הוזלה
mega brand - מגה-מותג
market - שוּק
member get a member - חבר מביא חבר
membership group - קבוצת השתייכות
market analysis - נִיתוּחַ שוּק
memorandum buying - קנייה על תנאי
market concentration - ריכוז שווקים
mercantile risks - סיכוני סחר
market coverage - כיסוי שוק
merchandise - סחורה
market demand - ביקוש שוק
market development - פיתוח שוק
merchandise marks - סימני סחורות
market experiments - ניסוי שיווק
market extention strategy - הרחבת שווקים, אסטרטגית
merchandize cost - עלות סחורה
market failure - כֶּשֶל שוּק
merchandize inventory - מְלַאי סְחוֹרוֹת
market feeiciency - יעילות שוק
merchant - סוחר
market flows - זרמי שוק
merchant marine - צי סוחר
market forces - כוחות שוק
merchant wholesaler - סיטונאים-סוחרים
market hardening - היתקשחות שוק
market knowledge - הכרת שוק
message - מסר
market letter - עלון שוק
message appeal - פניית מסר
market mapping - מיפוי שוק
message content - תוכן מסר
market measurement - מדידת שוק
message format - צורת מסר
market niche - גומחת שוק
message source - מקור מסר
market penetration policy - מְדִינִיּוּת חדִירָה
message structure - מיבנה מסר
market population - אוכלוסיית שוק
metcalfe`s law - חוק מטקלף
market position - מעמד בשוק
meter rate - מחיר מדוד
market positioning - מיצוב שוק
market potential - פוטנציאל שוק
market power - כוח שוק
middleperson agent - מתווכים-סוכנים
market practice - כללי שוק
middlepersons market - שוק מתווכים
market price - מחיר שוק
milding - חליבה
market profile - חתך שוק
mind share - נתח הכרתי
market segment - פלח שוק
market segmentation - פִּילוּחַ שׁוּק
minimum rate): - תעריף מיזערי
market share - נֶתח שוק
misleading advertisemet - פירסום מטעה
market structure - מיבנה שוק
missionary salepople - תעמלני מכירות
market stystem - מערכת שווקים
mobile advertising unit - יחידת פירסום ניידת
mobile defense strategy - הגנה ניידת, אסטרטגית
market trend - מגמת שוק
marketability) - סחירות (2)
model - מודל
marketer - משווק
marketing - שיווק
modeling - דִיגוּם
marketing agreement - הסכם שיווק
models broker - סוכן דוגמנים
marketing board - מועצת שיווק
marketing collateral - חומר שיווקי
modulor advertising - פירסומת מודולרית
marketing committee - ועדת שיווק
monadic model - מודל יחידתי
marketing communication [marcom] - תיקשורת שיווקית
money equivalent - שווה ערך כספי
marketing company - חברת שיווק
monopolistic competition - היתחרות מונופוליסטית
marketing consultant - יועץ שיווק
marketing content - תוכן שיווקי
marketing control - בקרה שיווקית
marketing cooperative - שיווק משותף
monthly publication - ירחונים
marketing effort - מאמץ שיווקי
motivation components - מרכיבי הנעה
marketing environment - סביבה שיווקית
motivation research - מחקר מניעים
marketing event - אירוע שיווקי
marketing expense - הוצאות שיווק
motivational needs - צוֹרֶךְ מֵנִיעַ
marketing feasibility - היתכנות שיווקית
motivations hierarchy - מִדְרָג מְנִיעִים
marketing indexes - מדדי שיווק
motive - מניע
marketing information - מידע שיווקי
mouse trapping - מלכוד עכברים
moving sale - מכירת מעבר
marketing information system - מערכת מידע שיווקי (ממ"ש)
multi-channel shopper - צרכן רב-ערוצי
marketing intelligence [mi] - מוֹדִיעִין שִיוּוּקִי
multi-dimension scaling [mds - סילום רב-ממדי
marketing management - ניהול שיווק
multi-level marketing - שיווק רב-שיכבתי
marketing manager - מנהל שיווק
marketing mix - תמהיל שיווק
multinational strategy - אסטרטגיה רב-לאומית
marketing model - מודל שיווקי
multiple channels - נתיבים מקבילים
marketing organization - אירגון שיווק
multiple purpuse trip - מסע רב-מטרות
multiplex channel - אפיק רב גוני
multiplex transmission - העברה רב אנפית
marketing power - כוח שיווקי
multivariate analysis - ניתוח רב משתני
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות