לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
label - תווית
laboratory test - ניסוי מעבדה
limited market - שוק מוגבל
lack of demand - חוסר ביקוש
limited warranty - תערובה מוגבלת
lamination - למינציה
late majority - רוב מאוחר
lateral divarsification - הגוונה רוחבית
latin square design - עיצוב ריבוע לטיני
link reputation - מוניטין קישור
launching event - אירוע השקה
lawful merchandise - סחורה חוקית
list compiler - אוגר רשימות
listener diary - יומן מאזין
loading - העמסה
layout check - בדיקת פריסה
local advertising) - פירסומת מקומית
local factoring - נכיסה מקומית
leader price - מיצרך השבוע
localization - לוקליזציה
loco - לוקו
leased space - שטח חכור
least effort principle - מאמץ מיזערי, עקרון
logotype/logo - סמליל
ledger debit balance - יתרת חובה פינקסית
long term transaction - עיסקה ארוכת מועד
lending celings - תיקרות אשראי
letter of credit - מכתב אשראי
longitudinal design - דגם זמן
lexicographic model - מודל לקסיקוגרפי
loss leader - מנהיג הפסד
liability carrier's - אחריות מוביל
loss of market - אובדן שוק
liability direct - אחריות ישירה
lost discount - אובדן הנחה
low involvement - מעורבות נמוכה
life-cycle hypothesis - השערת מחזור חיים
light user - צרכן קל
loyalty rebate - הנחת נאמנות
limit concept - גבולות, מושג
limit pricing - המחרה מגבילה
lunar month - חודש עברי
limited distribution - הפצה מוגבלת
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות