לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 ג 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
גימור עתיק antique finish -
ג'ינגל jingel -
גימיק himmick -
גאו-דמוגרפיה geodemography -
גירוי stimulus -
גאוגרפי, אזור geographical territory -
גירוי תגובה, מודל stimulus response model -
גב-אל-גב back to back -
גבול אשראי highest credit. -
גישה אורדינלית ordinal approach -
גבולות, מושג limit concept -
גישה מבוססת לקוח customer based approch -
גביה עם המכירה collection on delivery -
גישה מבנית structural approach -
גביית חוב debt collection -
גישה מחסנת inoculation approach -
גוביינא collect shipment -
גישה קרדינלית cardinal approach -
גישה שיווקית marketing concept -
גולמי rough -
גישה שיווקית חברתית social marketing concept -
גומחה niche -
גישור פערים bridging the gaps -
גומחת שוק market niche -
גישת מוצר product concept -
גופן font -
גישת משמעויות meaning approach -
גורד שחקים skycraper -
גלגל קמעונות the wheel of retailing -
גורם תיווך intermediaries -
גלויה self mailer -
גורמי ביניים intermediaries -
גלופה cliche -
גורמי מפתח להצלחה key success factors -
גליל roll-up -
גורמי מצב situation factors -
גלישה glut -
גורמי סיכון risk factors -
גם אני me too -
גורמי עזר auxilary factors -
גמישות ביקוש demand elasticity -
גורמי רקע background factors -
גמישות היצע supply elasticity -
גורמי תוכן contents factors -
גמישות מחירים price elasticity -
גורמי תועלת utility factors -
גמישות פרסום advertisement elasticity -
גורמים סביבתיים environmental factors -
גמישות צולבת cross elasticity of demand -
גיול aging -
גמישות צינור שיווק channel of distribution elasticity -
גיול חייבים aging of receivables -
גמישות תחלופה elasticity of substitution -
גיול חשבונות aging of accounts -
גניבת עין passing off -
גיוס אירמוזים lead generation -
גריין teaser -
גיוס הזמנות canvassing -
גריפה skimming -
גיוס מוכרנים recruiting of salesperson -
גרפיקה graphics -
גיזום מוצר product pruning -
גרפיקה ממוחשבת computerized graphics -
גרפיקה עסקית business graphics -
גיחה flight -
גרפיקת וקטורים vector graphics -
גיליון issue -
גרפיקת רישות network graphics -
גיליון תלוש tear sheet -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות