לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שיווק בטלפון telemarketing -
שאלה ותשובה (שו"ת) question and answer -
שיווק בינלאומי international marketing -
שאלה סגורה closed end question -
שיווק בלתי ישיר indirect marketing -
שאלה פתוחה open end question -
שיווק גרילה guerilla marketing -
שאלון questionnaire -
שיווק המוני mass marketing -
שארית job lot -
שארית (2) remainder -
שיווק חיצוני external marketing -
שבועונים weekly publication -
שיווק ירוק green marketing -
שבועות סירוגיים alternative weeks -
שיווק ישיר direct marketing -
שבירת מנות breaking bulk -
שביתת קונים buyer's strike -
שיווק ללקוח shopper marketing -
שבלונה Schablone [Gr.] -
שיווק מבודל differentiated marketing -
שיווק מבוסס חיפוש search engine marketing [sem -
שיווק מורשה permission marketing -
שיווק מחודש remarketing -
שובר קבלה receipt voucher -
שיווק מטרה target marketing -
שובר קניות purchasing check -
שיווק ממוקד targeted marketing -
שוגר consignor -
שיווק ממיר conversional marketing -
שווה ערך ודאי certainty equivalent -
שיווק ממריץ stimulational marketing -
שווה ערך כספי money equivalent -
שיווק מפתח developmental marketing -
שוויק merchantable -
שיווק מצמצם demarketing -
שווקים, תורת theory of markets -
שיווק מקוון on-line marketing -
שוכר charterer -
שיווק מרוכז concentrated marketing -
שולי רווח profit margin -
שיווק משותף marketing cooperative -
שונא סיכון risk averser -
שיווק משמר maintenance marketing -
שונות, ניתוח analysis of variance -
שיווק מתואם synchromarketing -
שוערים gate keepers -
שיווק נגדי counter marketing -
שוק market -
שיווק עקיף indirect marketing -
שוק "שפוף" depressed market -
שוק אנוס captive market -
שיווק רב-שיכבתי multi-level marketing -
שוק הומוגני homogenuous market -
שיווק, מדיניות marketing policy -
שוק היתחרותי competitive market -
שיווק, מערכת marketing system -
שוק חופשי free market -
שיווק, תהליך marketing process -
שוק חם warm market -
שיווק, תוכנית marketing plan -
שוק ירוד down market -
שיווקית, אסטרטגיה marketing strategy -
שוק לא־רווי non-saturated market -
שיווקית, גישה marketing concept -
שוק מאורגן organized market -
שיווקית, דינמיקה marketing dynamics -
שוק מוגבל limited market -
שיוך, תאוריות attribution theory -
שוק מוחדר penetrated market -
שיחרור release -
שוק מוכרים sellers market -
שיטת מחירים price system -
שוק מזומנים cash market -
שיטת מעקב tracking method -
שוק מטרה target market -
שיטת נטו net method -
שוק מפוקח controlled market -
שיטת סלמי salami method -
שוק מקשיח hardening market -
שייכות connection -
שוק משוכלל perfect market -
שיכחה, שיעור forgeting rate -
שוק מתווכים middlepersons market -
שיכנוע presuation -
שוק ניסיוני test market -
שיכנוע אישי presonal influence -
שוק פוטנציילי potential market -
שילוח forwarding -
שוק פישפשים flea market -
שימור לקוחות customers conservation -
שוק פעיל active market -
שוק פתוח open market -
שינוי מחיר price change -
שוק צעירים youth market -
שינוע physical handling -
שוק צרכנים consumers market -
שיעבוד צף floating charge -
שוק קונים buyers market -
שיעבוד קבוע fixed charge -
שוק קר cold market -
שיעבוד רובץ blanket mortgage -
שוק שחור black market -
שיעבוד שוטף floating charge -
שוק, ביקורת market audit -
שיעור אחיד flat rate -
שורה רצה running line -
שורה תחתונה bottom line -
שיעור הפרשה provision rate -
שורת מחץ punch line -
שיעור הקלקה click through rate [ctr -
שורת נושא subject line -
שיעור זמינות availability rate -
שחור לבן black and white -
שיעור מחזור rate of turnover -
שטח חכור leased space -
שיעור משולב joint rate -
שטח פרסום ad space -
שיעור עלות הקלקות cost through rate [ctr -
שטנץ Stanz [Gr.] -
שטר לזמן term bill -
שיעור צריכה rate of consumption -
שטר מטען (bill of lading (bl)) -
שטר מטען במעבר through bill of lading -
שיעור תגובות response rate -
שטר מטען במעבר טהור pure through bill of lading -
שיק משורטט crossed check -
שטר מטען במעבר ימי ocean through bill of lading -
שירות service -
שטר מטען ישיר straight bill of lading -
שירות טכני technical back up -
שטר מטען לאוניית קו liner bill of lading -
שירות ללקוח customer service -
שטר מטען להובלה משולבת combined transport bill of lading -
שירות עצמי self service -
שטר מטען לסחורה שנתקבלה למשלוח received for shipment bill od lading -
שירות עצמי, סיטונאי self service wholesaler -
שטר מטען לפקודה order bill of lading -
שטר מטען מלוכלך dirty bill of lading -
שירותי גביה collecting services -
שטר מטען נקוב בשם straight bill of lading -
שיתוף פעולה cooperation -
שטר מטען נקי clean bill lading -
שכנוע persuasion -
שטר מטען סחיר negotiable bill of lading -
שכר charter -
שטר מטען על הסיפון on board bill of lading -
שכר לזמן time charter -
שטר מטען פגום foul bill of lading -
שכר למסע voyage charter -
שטר מטען שהוי stale bill of lading -
שכר מכר, הסכם sell and lease back agreement -
שטר מטען של טובה accommodation bill of lading -
שכר מלא bareboat charter -
שטר מטען של משלח forwarder's bill of lading -
שכר-מכר hire-purchase -
שטר מטען שלוח shipped bill of lading -
שלא לפירסום off the record -
שטר מישלוח shipping bill -
שטר מכר bill of sale -
שלוחה field office -
שטר מכר מותנה conditional bill of sale -
שלט רחוב street display -
שטר נקי clean bill -
שלם ושא cash and carry -
שטר קיניין title deed -
שלם ושא, סיטונאי cash and carry wholesaler -
שטר ראייה bill of sight -
שם מותג brand name -
שם מסחרי trade name -
שי קניה gift with purchase -
שיא העונה peak season -
שמע audio -
שיגור consign -
שער אחורי back cover -
שיווק marketing -
שער כפול, שיטת two tier system -
שיווק אחיד undifferentiated marketing -
שער מותאם adjusted rate -
שיווק אישי personal marketing -
שער קידמי front cover -
שיווק באינטרנט internet marketing -
שפת גוף body language -
שרשרת אספקה supply chain -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות