לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קישור חסות sponsored link -
קבוצה חברתית social group -
קבוצת ביקורת control group -
קבוצת בעלות ownership group -
קליטת מסרים recrption of messages -
קבוצת השתייכות membership group -
קבוצת התייחסות reference group -
קנוניה במכרז collusive bidding -
קבוצת מיקוד focus group -
קניבליזם cannibalism -
קבוצת ניסוי experimental group -
קניון shopping mall -
קבוצת קניות buying group -
קניון זוטא strip mall -
קבלה receipt -
קניות גומלין reciprocal buying -
קבלה זמנית temporary receipt -
קניות נטו net purchases -
קבלן מתקנים rack jobber -
קניות, קבוצת buying group -
קדימון promo -
קנייה buying -
קדם גישה preapproach -
קנייה או החזרה sale or return -
קהל אנוס captive audience -
קנייה באכסרה (basket purchase):l -
קהל מטרה target population -
קנייה באשראי purchase of account -
קהל מטרה נחשף target audience -
קהל נחשף ברוטו gross audience -
קנייה במחיר כולל lump sum purchase -
קהל נחשף כפול duplicated audience -
קנייה בצובר bulk buying -
קהל נחשף מצטבר cumulative audience -
קהל נחשף עיקרי prime audience -
קנייה חוזרת repeat buying -
קהל קוראים readership -
קנייה חוזרת, הסכם repurchase agreement -
קו ברקת agate line -
קנייה חוזרת, שיעור repeat buying rate -
קו מוצרים product line -
קו נפרנס ימי conference line -
קנייה מונעת preclusive buying -
קו תוחם contour [Fr.] -
קנייה מקובצת group buying -
קואופרטיב קמעונאים retailers coperative -
קנייה מתוכננת planned buying -
קומודיטיזציה commoditization -
קומוניקט communique -
קנייה על פי מפרט buying by specification -
קומפוזיציה composition -
קנייה על תנאי memorandum buying -
קונה buyer -
קנייה עתידית forward buying -
קונה חוזר repeat buyer -
קנייה ראשונית initial purchase -
קונה לשעבר former buyer -
קנייה ראשונית, רמת initial purchase level -
קונה מרצון wiling buyer -
קנייה, נוסחת buying formula -
קונטרס brochure -
קנייה, תהליך buying process -
קניין buyer -
קופצן pop-up -
קניין מדיה media buyer -
קופצן אחורי pop-under ad -
קניין תושב buyer resident -
קוצר ראות שיווקי marketing myopia -
קניית דחף impulse buying -
קוראים לגיליון readers pre copy -
קניית חובות purchase of receivables -
קטלוג catalog -
קניית יתר overbought -
קטלוג אלקטרוני electronic catalog -
קנס, סעיף penalty clause -
קיבולת capacity -
קצב היתקבלות acceptance rate -
קידום אתרים sites advancing -
קצובת טיפול handling allowance -
קידום מכירות sales promotion -
קצובת פירסום advertising allowance -
קיום affirm -
קקטוס הזהב golden cactus -
קיום-השתייכות-צמיחה existence- relatedness-growth (ERG) -
קרא והשלך throwaway -
קיים מדף shelf life -
קרון תזמורת, גורם wagon band effect -
קימעונאי retailer -
קריאות, מדד readership index -
קימעונאי מסונף affiliated reteiler -
קריאטיווי creative -
קימעונות retailing -
קריינות רקע announcer background -
קימעונות אלקטרונית electronic retailing -
קשיחות מחירים price rigidity -
קשר אסוציאטיווי associative connection -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות