לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
עלות חיפוש search costs -
עד שיופסק till forbid -
עלות ייצור cost of production. -
עדות testimonial -
עלות כיסוי cost per coverage [cpcov -
עדיפות preference -
עלות לאלף (cost per thousand (cpm)) -
עובדי שדה field staff -
עלות לאלף חשיפות cost per mille [cpm] cost per thousand impressions -
עובר לסוחר merchantable -
עלות להזמנה cost per order cpo -
עוגן anchor -
עלות להקלקה cost per click [cpc -
עלות למכירה cost per sale [cps -
עודף ביקוש demand surplus -
עלות לפעולה cost per action [cpa -
עוזר מנהל אומנותי art director assistant -
עלות מכירות cost of sales -
עומק הפצה depth of distribution -
עלות סוכנות agency costs -
עומק חשיפה depth of exposure -
עלות סחורה merchandize cost -
עונתיות seasonalty -
עלות סחורה שנמכרה cost of goods sold -
עוצמה strength -
עלות סחורה שנקנתה cost fo good purchased -
עוצמה מוקנית referent power -
עלות קניות cost of goods purchased -
עוצמת מותג brand power -
עלות רכישה acquisition cost -
עותק copy -
עלות רכישה (2) cost per acquisition [cpa -
עותק בדיקה checking copy -
עלות רכש parchase cost -
עיבוד נתונים data processing -
עלות תפריט menue cost -
עיגול round off -
עמדה attitude -
עידון sublimation -
עמדה היתחרותית competitive position -
עידכון update -
עמדה כלפי מותג brand attitude -
עיוורון כרזונים banner blindness -
עמדת מיקוח bargaining position -
עיטוף, אסטרטגית encircle strategy -
עמוד מרכזי center spread -
עיכבון נוכס factor's lien -
עמודים קדמיים front of book -
עיכוב מסירה stoppnage in transitu -
עיסוק לא חוקי illegal occupaetion -
עמיל broker -
עיסקה transaction -
עמית affiliate -
עיסקה ארוכת מועד long term transaction -
עמית-שותף affiliate -
עיסקה במטבע חוץ foreign currincy transaction -
עמלה commission -
עיסקה חיצונית external transaction -
עמלה מדורגת sliding scale commission -
עיסקה טלפונית transaction by telephone -
עמלה מותנית contingent commission -
עיסקה לא גמורה incomplete transaction -
עמלה מפוצלת split commission -
עיסקה מוכחשת denied transaction -
עמלה משתנה variable commission -
עיסקה מושלמת completed transaction -
עמלת חיתום underwriting commission -
עמלת טיפול address commission -
עיסקה מסחרית (2) business transaction -
עיסקה משותפת joint venture -
עמלת על overriding commission -
עיסקה פתוחה open trade -
עמלת רווח profit commission -
עיסקה צרכנית consumer deal -
עסק deal -
עסק מקוון on-line business -
עיסקת אשראי סחטנית extortionate credit transaction -
עסק מקיף one stop shop -
עיסקת בעלות equity transaction -
עסקות בין חברתיות intercompany transactions -
עסקות עם בעלי עניין related party transactions -
עסקות שלא במזומן non moneatry transaction -
עיסקת גידור של יצרן manufacturer's hedge -
עסקי גומלין reciprocal business -
עיסקת חבילה package deal -
עסקים דוט קום business com -
עסקים לעסקים business to business -
עיצוב design -
עסקים לצרכנים business to consumers -
עיצוב אקראי לחלוטין completely randomized design -
עצימות הפצה intensity of distribution -
עיצוב אקראי מרובע randomized block design -
עצירת משלוח stoppage in transitu -
עקומת אדישות indifference curve -
עיצוב פקטורלי factorial design -
עקומת ביקוש והיצע demand and supply curves -
עיצוב ריבוע לטיני latin square design -
ערוץ הקניות t-commerce -
ערוץ תקשורת communication channel -
עירבון hypothecation -
עריכה drafting -
עיתוי הגעה לשוק time to market [ttm -
עריכה (2) editing -
על חשבון on account -
עריקת לקוחות customers desertion -
עלויות סגירה closing costs -
ערך value -
עלון הכרה welcome booklet -
ערך אובייקטיבי objective value -
ערך הוגן fair value -
עלון פנימי house organ -
ערך כלכלי economic value -
עלון שוק market letter -
ערך למכירה sale value -
ערך לצרכן value for cuotomers -
ערך לקוח מתמיד customer liftime value -
עלון תותב בעיתון newspaper insert -
ערך מוסף added value -
עלות cost -
ערך מותג brand value -
עלות ביטוח והובלה cost insurance and freight -
ערך רגיל normal value -
עלות ביצוע transaction cost -
ערך רכישה acquisition value -
ערך שוק הוגן fair market value -
עלות הזמנה order cost -
ערך שוק מקומי current domestic value -
עלות הפצה, ניתוח distribution coat analysis -
עלות וביטוח cost and insurance -
עלות והובלה cost and freight -
עלות ועוד cost plus contract -
עתודת פירסום advertising reserve -
עלות ורווח cost plus contract -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות