לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סיטונאי wholesaler -
סביבה דמוגרפית demographic environment -
סיטונאי בעל תיפקוד מוגבל limited function wholesaler -
סביבה טכנולוגית technological environment -
סיטונאי הזמנות drop shipment wholesaler -
סביבה כלכלית economic environment -
סביבה שיווקית marketing environment -
סיטונאי כללי general merchandise wholesaler -
סביבת מטרה task environment -
סיטונאי כללי לקו יחיד single line wholesaler -
סבלנות patience -
סגולות מוצר product attributes -
סיטונאי לעת מצוא casual wholesaler -
סגולות מותג brand attributes -
סיטונאי ממונע truck wholesaler -
סיטונאי מסונף affiliated wholeseller -
סגירה, עלויות closing costs -
סיטונאי מפיץ distributor wholesaler -
סגל panel -
סיטונאי מתמחה specialty wholesaler -
סובסידיות יצוא export subsidies -
סיטונאי שירות service wholesaler -
סוג ב' seconds -
סיטונאי שירות עצמי self service wholesaler -
סוג מותג brand category -
סוג צינור class of vehicles -
סיטונאי-נציג representative wholesaler -
סוחר merchant -
סיטונאים-סוחרים merchant wholesaler -
סוחר אינטרנטי internet merchant -
סיטונות wholesaling -
סוחר מוסמך authorized dealer -
סייג תדירות frequency cap -
סוכן agent -
סיכון דחייה rejection risk -
סוכן אוניות ship broder -
סיכון העברה (transfer risk)... -
סוכן אזורי regional agent -
סיכון מטבע חוץ foreign exchange risk -
סוכן איסוף collectinig agent -
סיכון נתפס perceived risk -
סוכן בלעדי sole agent -
סיכון עיתוי risk of timing -
סיכוני סחר mercantile risks -
סיכסוך conflict -
סוכן דוגמנים models broker -
סיכסוך אופקי horizontal conflict -
סוכן דל-קרדרה del credere agent -
סיכסוך אנכי vertical conflict -
סוכן הפצה distributing agent -
סילום scaling -
סוכן יבוא import agent -
סילום רב-ממדי multi-dimension scaling [mds -
סוכן יצוא export agent -
סילוף distort -
סוכן כללי general agent -
סילוק חוב debt extinguishment -
סוכן לא מקצועי non professional agent -
סוכן מורשה authorized agent -
סימן mark -
סוכן מיוחד special agent -
סימן השגחה inspection mark -
סוכן מיקרי account agent -
סימן מסחר trade mark -
סוכן מכס customs agent -
סימן שירות service mark -
סוכן מסחרי commercial agent -
סימני סחורות merchandise marks -
סוכן מפעלים manufacturer's agent -
סימנייה bookmark -
סוכן מקצועי professional agent -
סינון שיתופי collaborative filtering -
סוכן משנה sub agent -
סינוף affiliation -
סוכן נוסע travelling salesperson -
סינכרוניזציה synchronization -
סוכן סיטונאי wholesale agent -
סיסמה slogan -
סוכן עמיל commission agent -
סיסמת מותג brand slogan -
סוכן עצמאי independent agent -
סיעור מוחות brain storming -
סוכן עצמי own case agent -
סיפון כפול double decker -
סוכן רכישה purchasing agent -
סיפוק satisfaction -
סוכן שילוח forwarding agent -
סירוב declination -
סכום אשראי sum of credit -
סוכנות agency -
סכום כולל lump-sum -
סכום עגול rounnd sum -
סוכנות כללית general agency -
סכום שטר bill amount -
סוכנות לגבייה collection agency) -
סכום של אשראי sum of credit -
סל מוצרים product basket -
סוכני שינוי change agents -
סל קניות buying busket -
סוכרייה sweetener -
סל תועלת bundle of utilities -
סולם תשובות answers scale -
סמיכות adjacency -
סופרמרקט supermarket -
סמכות אגבית incidental authority -
סורק scanner -
סמל symbol -
סחורה merchandise -
סמל מעמד status symbol -
סחורה בהעברה goods in trasit -
סמליל logotype/logo -
סחורה בפיקדון goods in trust -
סף תשלום payment threshold -
סחורה חוקית lawful merchandise -
ספוט spot -
סחורה מהמלאי spot commodity -
ספיגה absorption -
סחורה מסורתית classic merchandise -
ספיגת דמי הובלה freight apsorption -
סחורות מצוקה distress goods -
ספיגת עלות cist absorption -
סחורת יעד destination merchandise -
ספלוג splog -
סחיר negotiable -
ספק supplier -
סחירות negotiability -
ספק אינטרנט internet service provider [isp -
סחירות (2) marketability) -
ספק שירותים יישומיים application service provider [asp -
סחר trade -
ספקולציה speculation -
סחר הוגן fair trade -
סקיצה sketch -
סחר לא חוקי illegal trade -
סקר survey -
סחר מעבר entrepot trade -
סקר אומניבוס omnibus survey -
סחר שוברים check trade -
סטייה מורשית vuthorized deviation -
סקר דעת קהל opinion poll -
סטריאוטיפ stereotype -
סקר חוזר resurvey -
סיגול adoption -
סקר טלפוני telephon survey -
סיגול, תהליך adoption process -
סקר כוונת קונים buyers intention survey -
סיגנון editing -
סקר כולל all-inclusive survey -
סיגנון חיים life style -
סקרי ראיונות interview surveys -
סיווג sorting out -
סרט תיעודי documentary -
סיווג מוצרים product classification -
סתימת גומחות niche filling -
סיווג קונים classification of purchasers -
סתירה, תופעת contrast effect -
סיוע טכני technical back-up -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות