לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניתוח עלות הפצה distribution cost analysis -
נאמנות למותג brand loyalty -
ניתוח עסקי business analysis -
נגיסה בתיווך disintermidiation -
ניתוח פערים gap analysis -
נהלים מונעי התחרות anti-competitive practice -
ניתוח קהילה community analysis -
נוחיות בקנייה convenience in purchasing -
ניתוח רב משתני multivariate analysis -
נוכס factor -
ניתוח רגרסיה regression analysis) -
נוסח text -
ניתוח שונות analysis of variance -
נוסחת קנייה buying formula -
ניתוח שוק market analysis -
נותן חסות sponsor) -
ניתוח תנועה traffic analysis -
נכונות לפעול disposition to act -
נטו, שיטת net method -
נכיסה הפוכה reverse factoring -
נטיות קונים predispositions of buyers -
נכיסה מקומית local factoring -
נטישה abandonment -
נכיסה רועשת noisy factoring -
ניגוד תקציבים account conflict -
נכיסה שקטה quiet factoring -
ניהול כוח מכירה salesforce management -
נכיסת יבוא import factoring -
ניהול מוכרנים salespersons management -
נכיסת יצוא export factoring -
ניהול מותג brand management -
נכסיות מותג brand equity -
ניהול מכירות sales management -
נמל יעד destination port -
ניהול קשרי לקוחות customer relationship management [crm -
נמל כניסה ויציאה port of entry and exit -
ניהול שיווק marketing management -
נמל מקלט port of refuge -
ניטרול גורם שלילי conversional factor neutralization -
נמל פריקה port of discharge -
ניידות עולה upwardly mobile -
נמשך drawee -
נייר כרומו chromo paper -
נסה הכל, מדיניות try anything policy -
נייר שוליים blanking paper -
נסיגת מוצר decline of product -
ניכיון discount -
נפח/משקל weight/measurement [w/m] -
ניכיון מימשכים discount of drafts -
נפיצות, תהליך diffusion process -
ניסוי "יבש" dry testing -
נצבר accrued -
ניסוי בחירה choice test -
נציגי מכירות sales representative -
ניסוי העדפות conjoint test -
נקודות מדרוג ברוטו gross rating points [trp -
ניסוי מוצר product trial -
נקודות מדרוג ייעודיות target rating points [trp -
ניסוי מעבדה laboratory test -
נקודות שבר break points -
ניסוי שדה field test -
נקודת הפסד shutdown point -
ניסוי שיווק market experiments -
נקודת מוצא basing point -
ניסוי, קבוצת experimental group -
נקודת סגירה shut down point -
ניפוי screening -
נקודת רוויה saturation point -
ניצול fleece -
נשורת out-takes -
ניצול משברים crisis exploitation -
נתב pilot -
ניקוב אטום blind perferation -
ניקוד קידום נטו net promoter score [nps -
ניראות מוצר product visibility -
נישגר consigness -
נתונים מישניים secondary data -
ניתוח אשכולות cluster analysis -
ניתוח אשכולות היררכי hierarchical cluster analysis -
נתח הכרתי mind share -
ניתוח אשכולות לא-היררכי non-hierarchical cluster analysis -
נתח שוק market share -
ניתוח הכרתי cognitive analysis -
נתיב הפצה, גמישות channel of distribution elasticity -
ניתוח הצעות מחיר analysis of quotations -
נתיב לשוק route to market [RTM] -
ניתוח יעילות efficiency analysis -
נתיבים הפוכים reverse channels -
ניתוח מצב situation analysis -
נתיבים מקבילים multiple channels -
ניתוח סביבתי environmental analysis -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות