לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 י 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
יחס רווח נטו למכירות net profits on net sales -
יבוא imports -
יחס רווח נטו לשווי נקי מוחשי net profit ot tangible net assets ratio -
יבוא מקביל parallel imports -
יחס רווחיות נטו להון עצמי net profits on equity capital -
יבואן importer -
יחס שטרות זכאים לחשבונות זכאים notes payable to accounts payable ratio -
יד שנייה second hand -
יחסי מוכר-לקוח seller-customer relationship -
יום יישוב settlement day -
יחסי מחזור turnover ratios -
יום פירעון payment date -
יחסי ציבור (יח"ץ) (public relations (PR)) -
יום שבתון dies non -
יחסי צרכן-מותג consumer-brand relationship -
ייסוף טיב trading up -
ייצוב מחירים price stabilization -
יומן מאזין listener diary -
ייצור בעל אוריינטצית יעילות ייצור production efficiency oriented production -
יומן מכירות sales journal -
יישוב ניגודים conflict reconciliation -
יומן קניות buying diary -
יכולת בידול differentiation ability -
יומן קניות (2) purchases journal -
ימי שיבות lay days -
יועץ שיווק marketing consultant -
יעד destination -
יוקרה, המחרת (prestigious pricing -
יעדי יצוא export objectives -
יחידה lot -
יעדי מכירה sales objectives -
יחידה צרכנית consumer unit -
יעילות הפצה distribution efficiency -
יחידה קונה buying unit -
יעילות מכירות sales effectiveness -
יעילות מכירות, מיבחן sales effectiveness test -
יחידות מידע bits of information -
יעילות פירסומת effectivenes of advertising -
יחידת הזמנה order line -
יעילות שוק market feeiciency -
יחידת פירסום ניידת mobile advertising unit -
יעילות תמחירית cost efficiency -
יחידת שיווק marketing unit -
יצוא export -
יחס החזות aspect ratio -
יציאה מהירה express check out -
יחס המרה conversion rate -
יציבות stability -
יחס הקלקה click-through ratio [ctr -
ירחונים monthly publication -
יריד fair -
יחס מחזור אשראי credit turnover ratio -
יריד מסחרי trade fair -
יחס מחזור הון owners equity turnover -
ירידה decline -
יחס מחיר למכירות price to sales ratio -
יריעת הגהה galley proof -
יחס מירווח גולמי gross margin ratio -
יתר מוכרים sellers over -
יחס מכירות להתחייבויות שוטפות sales to current liabilties ratio -
יתרון הנוכח incumbent advantage -
יחס מכירות לנכסים אחרים sales to other assets ratio -
יתרון הראשוניות first-mover advantage -
יחס מכירות נטו להון חוזר net sales to net working capital -
יתרון ראשוניות first-mover advantage -
יחס מכירות נטו למלאי net sales to inventory -
יתרון תחרותי competitive advantage -
יתרת חובה פינקסית ledger debit balance -
יחס קניות יומיות לחשבונות זכאים days purchases to accounts payable ratio -
יחס רווח גולמי gross profit ratio -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות