לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תחבורה
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חלצת גרירה salvage tug / wrecking tug [US] -
חבלול rigging -
חנה וסע park-and-ride -
חבלנית battleship -
חניון parking lot -
חברה ממשלתית government company -
חנייה parking -
חברת ספנות shiping comany -
חנייה באלכסון angle parking -
חברת תעופה aviation company -
חנייה במקביל parallel parking -
חגורת הצלה life belt -
חנייה בניצב parking at right angel -
חד־מנועי monoplane -
חנייה לטווח ארוך long-term parking -
חד-נתיבי single lane -
חנייה לטווח קצר short-term parking -
חד-סיטרי one way -
חנייה לכל היום all day parking -
חדופן monowheel -
חנייה תפעולית operating parking -
חובל naval officer -
חניית רחוב on street parking -
חסימה blockage -
חוות מכלים tank farm -
חסם obsruct -
חוזה הובלה affreightment contract -
חפרת dredger -
חוזה הובלה עתידי forward freight agreement -
חפרת הידרולית hydraulic digging ship -
חוזה מסחרי trade agreement -
חצי עקלתון semi-hairpin -
חצי צובר semi-bulk -
חופית coastal boat -
חצייה crossing -
חצייה חד-מפלסית at-grade crossing -
חיבל rigging -
חצייה מוגנת protected crossing -
חיגה circling -
חיזורין rotation -
חצץ ballast -
חייץ screenline -
חקירת תאונה accident investigation -
חילול נסיעה trip generation -
חרטום nose / bow -
חילוץ rescue -
חרטום בנוי physical nose -
חיפה cover -
חיפוף blocking -
חרטום כניסה enterance nose -
חיצת מטען cargo dividing -
חרטום מסומן marked nose -
חישוף stripping -
חרטום צבוע painted nose -
חישוק hoop -
חישור spoke -
חריגה מתוחמת out of gauge -
חישמול / חשמול electrification -
חריץ furrow -
חיתוך crossing -
חריץ (2) gouge -
חל bulwark -
חשמולת catenary -
חלליות permeability -
חשמלית trolley car -
חללית spaceship -
חתך רוחבי cross section -
חלף spare -
חלצת salvage vessel -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות