לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תחבורה
 ד 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
דמי הובלה לפי ערך freight per value -
דאו dhow -
דאון glider -
דמי זירוז urging charge -
דאייה gliding -
דמי חנייה parking fee -
דבוקה platoon -
דמי ניתוב routing charge -
דבור Dabur (wasp) -
דבורה Dvora (bee) -
דמי רציף deck charge -
דגם model -
דמי שילוח forwarding fee -
דו־אופן two wheel cart -
דמי שכר charter -
דו־אופנית / דופנית two wheeled carriage -
דפונה fuselage / outside plating -
דו-גלגל two-wheeled -
דרגנוע escalator -
דו־גלגלית two wheel vehicle -
דרגר dragger -
דו־זנב bitail -
דרדור tun / vat -
דו־כנף biplane -
דרייב־אין drive-in -
דו־מושבי one-seater -
דרך road / way -
דו־מסלולי two lane -
דרך אגרה toll road -
דו-נתיבי two lane -
דרך אזורית regional road -
דו-סטרי two way -
דרך ארצית nationak road -
דרך בין-עירונית interurban road -
דואר ים sea mail -
דרך גישה access road -
דוברה float -
דרך דו-סיטרית two-way road -
דוגית dory -
דרך המלך main road -
דווית davit -
דרך חד-מסלולית single roadway -
דוושה pedal -
דרך חד-סיטרית one-way road -
דוכן platform -
דרך חישורית radial highway -
דרך כבושה gravel road -
דולפין dulphin -
דופנית two wheel vagon -
דרך מאספת feeder road -
דופס template -
דרך מהירה motorway / freeway -
דחוסה vehicle crash capacity -
דרך מחולקת divided road -
דחפור bulldozer -
דרך מעבר transfer road -
דרך מקומית local road -
דחקות תנועה traffic friction -
דרך משוקעת depressed road -
דרך עוקפת bypass road -
דיופן cannon carrier -
דרך עורקית arterial road -
דיחוף pushing -
דרך עילית elevated road -
דייל, דיל steward -
דרך עירונית urban road -
דילוק fueling -
דרך עפר earth road -
דיליז'נס diligance -
דרך עקלתון obliquely way -
דינגית dinghy -
דרך פרטית private road -
דלק fuel -
דרך ציבורית public way -
דלת לרציף door to peer -
דרך ראשית main road -
דרך שירות service road -
דמי הובלה (2) transportation cost -
דש lapel -
דמי הובלה וביטוח freight and insurance paid -
דמי הובלה לטון freight per ton -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות