לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון תחבורה
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תכנון פיזי הנדסי physical engineering planning -
תא cabin -
תלת-אופן tricycle -
תא הטייס cockpit -
תלת־אופן tricycle -
תא הנהג driver`s cabin -
תלת-אופנוע trimotorcycle -
תא לחץ pressure chamber -
תלת-גלגל tricar -
תא מטען trunk -
תלת-נוע tricycle -
תא צלילה diving chamber -
תלת-נתיבי three-laned -
תא שיט sailing cabin -
תמרור traffic sign -
תאוטה deceleration -
תמרור אזהרה warning sign -
תאון small cell -
תמרור איסור prohibitory sign -
תאוצה acceleration -
תמרור הורייה regulatory sign -
תגריר boxeer -
תמרור מודיעין information sign -
תדירות תחבורה frequency of transport -
תמרור מילים word traffic sign -
תובה trunk -
תמרור סמל symbol traffic sign -
תובלה transport -
תמרור ציווי mandatory sign -
תובלה (2) carrige -
תמרות הגבלה restrictive sign -
תנוחה סופית final position -
תומך suporter -
תנועה מושרית induced traffic -
תוסף staysail -
תנועה נגדית oncoming traffic -
תנועה עוברת through traffic -
תושבת chassis -
תנועת יעד terminating traffic -
תנועת מוצא originating traffic -
תחבורה יבשתית land transport -
תעודת נזק certificate of damage -
תחבורה ימית marine transport -
תעופה aviation -
תעריף tariff / fare -
תחנה station -
תעריף למטען כללי general cargo rate -
תחנה מרכזית central station -
תעריף מדורג graduated fare -
תחנית bus stop -
תעריף מוזל reduced fare -
תחנית stop -
תפרושת sails -
תחתית underground -
תקר puncture -
תיאום תחבורה traffic coordination -
תרונה masting -
תיב האטה deceleration lane -
תרשים chart -
תשלובת gearing -
תיורית touring vehicle -
תשליך salvage -
תשתית תחבורתית transport infrastructure -
תכווין bearing -
תת-רבדים under stratum -
תכנון ותיפעול דרכים road operating planning -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות